2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

YKB grund för lastbilsförare

Tibro Trafikskola 0504-49 58 90

Grundutbildningen genomförs på Tibro Trafikskola, medan det teoretiska provet genomförs hos Trafikverket. Observera att denna utbildning endast kan påbörjas efter det att deltagaren kan visa upp ett giltigt körkort för tung lastbil!

Pris för 140-timmars YKB: 20 000 kr exklusive moms (vilket motsvarar 25 000 kr inklusive moms). Observera att Tibro Trafikskola för närvarande inte genomför någon 280-timmars YKB utan alltså endast 140-timmars varianten.

Yrkesförarkompetetensutbildningen omfattar säkerhetsbestämmelser, avancerad träning i rationell körning, tillämpning av lagar och regler för yrkestrafik, trafiksäkerhet, miljö, hälsa, service och transportlogistik.

Grundutbildningen omfattar 140 timmar för dem som är 21 år eller äldre. För förare som är yngre än 21 år, omfattar utbildningen 280 timmar. Trots att det skiljer 140 timmar mellan de båda alternativen, får du som elev lära dig exakt samma saker. Skillnaden ligger istället i att man – för att kompensera bristen på erfarenhet – lägger mer tid på att förklara varje enskilt ämnesområde.

Så fort som utbildningen är klar, är det dags att avlägga ett teoretiskt prov hos Trafikverket. Efter det att du har genomfört ett godkänt prov, erhåller du ett yrkesförarkompetensbevis (plastkort) för lastbil. Detta bevis är giltigt i fem år.

Kontaktinfo: 0504-49 58 90 (Du når oss säkrast under vår kontorstid, det vill säga måndag – onsdag mellan 08.00 och 15.30 samt på torsdagar mellan 08.00 och 14.30).

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se