2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

YKB fortbildning för bussförare

Tibro Trafikskola 0504-49 58 90

För att få behålla sitt yrkesförarkompetensbevis, måste alla bussförare genomgå en återkommande fortbildning. Utbildningen omfattar 35 timmar och måste genomföras inom fem år från det att grundutbildningen genomfördes.

Fortbildning (35 tim/5 år)

Den 35 timmar långa fortbildningen kan genomföras som en sammanhängande veckokurs (5 dagar á 7 timmar) eller delas upp i en eller flera utbildningsdagar.
Efter det att deltagaren genomfört den 35 timmar långa fortbildningen och genomgått samtliga fem delkurser, tilldelas han/hon ett Yrkesförarkompetensbevis som är giltigt i fem år.

Delkurs 1 till 4 vänder sig till såväl lastbilschaufförer som bussförare medan delkurs 5 är skräddarsydd för att passa respektive yrkeskategori.

Gemensamma kurser för buss– och lastbilsförare:

Rationell körning – Delkurs 1 (7 timmar)

Kursen ger deltagaren teoretiska kunskaper i hur man utnyttjar fordonets tekniska enheter för lägsta möjliga bränsleförbrukning. Kursen ger även kunskap i gods- och passagerarvänlig körning samt hur man utnyttjar fordonets tekniska utrustning på ett sådant sätt att risken för onödigt slitage och tekniska störningar minimeras.

Dagspris: 1 300 kr exkl. moms.

Regler och risker i trafiken – Delkurs 2 (7 timmar)

Kursen ger deltagaren kunskaper i vilka regler som gäller för kör- och vilotider samt för användande av färdskrivare såväl nationellt som internationellt. Kursen tar även upp förares rättigheter och skyldigheter i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning.

Kursen belyser också utifrån ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv, hur viktigt det är att förare av tunga fordon inte bara motionerar regelbundet utan även äter en hälsosam och balanserad kost.

Dagspris: 1 300 kr exkl. moms.

Personsäkerhet & kundfokus – Delkurs 3 (7 timmar)

Kursen ger deltagaren teoretiska kunskaper i ergonomins grunder så att man utifrån detta kan lära sig att undvika riskfyllda rörelser och arbetsställningar. Kursen tar även upp vikten av fysisk kondition.

Kursen tar också upp hur förarens beteende påverkar företagets anseende samt hur man som förare bör uppträda gentemot kunder för att förbättra företagets relationer med dessa. I sammanhanget belyses även vikten av ett fullgott fordonsunderhåll.

Kursen tar också upp hur man som förare kan förebygga brottslighet och människosmuggling. Kursen tar även upp den lagstiftning som reglerar transportföretagens ansvar samt vilka konsekvenser som olika brott kan få för enskilda förare.

Dagspris: 1 300 kr exkl. moms.

Första hjälpen – Delkurs 4 (7 timmar)

Kursen ger deltagaren kunskaper i hur man bör agera i en uppkommen krissituation. Hur man bedömer situationen, hur man förhindrar att olyckssituationen förvärras, hur man kallar på hjälp, hur man genomför första hjälpen samt vilka åtgärder som ska vidtas vid brand.

Deltagaren får lära sig hur man evakuerar dem som befinner sig i lastbilar och bussar. Kursen ger även grundläggande information när det gäller att utforma en olycksrapport.

Utifrån ett yrkesförarmässigt perspektiv, tar kursen också upp vilka olyckrisker som är förknippade med alkohol, läkemedel, narkotika, stress och trötthet.

Dagspris: 1 300 kr exkl. moms

Kurs endast för bussförare:

Passagerarhantering – Delkurs 5 (7 timmar)

Kursen ger deltagaren kunskap om vilka bestämmelser som gäller för persontransporter. Särskild betoning kommer att läggas på specifika passagerargrupper, vilken säkerhetsutrustning som ska finnas samt service och logistik.

Kursen tar även upp vikten av att man på ett riktigt sätt bemöter de konflikter som kan uppstå i samröret med passagerare.

Deltagaren informeras också om vilka avtal och handlingar som krävs vid nationella och internationella transporter.

Kursen belyser även de ekonomiska villkor som gäller för transport av passagerare samt hur marknaden är organiserad.

Dagspris: 1 300 kr exkl. moms.

 

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se