2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Yrkesförarkompetensbevis

Tibro Trafikskola 0504-49 58 90

Den 1 januari 2008 infördes en ny lag som berör alla förare som på ett yrkesmässigt sätt, framför lastbilar och bussar inom EU. Lagen ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagen innebär bland annat ett krav på att alla som tar körkort på lastbil eller buss efter det att lagen börjar tillämpas, måste genomföra en grundutbildning som åtföljs av ett teoretiskt prov. Efter det att ett godkänt teoretiskt prov har avlagts hos Trafikverket, resulterar utbildningen i ett yrkesförarkompetensbevis. Detta bevis är giltigt i fem år.

Lagstadgad kurstid omfattar 140 timmar för de busschaufförer som är 23 år eller äldre. För förare som är yngre än 23 år, omfattar utbildningen 280 timmar.

Lagstadgad kurstid omfattar 140 timmar för de lastbilsförare som är 21 år eller äldre. För förare som är yngre än 21 år, omfattar utbildningen 280 timmar.

För att få behålla sitt yrkesförarkompetensbevis, måste föraren inom fem år efter sin grundutbildning, genomgå en återkommande fortbildning på 35 timmar. Utbildaren som genomför dessa fortbildningar, ansvarar för att föraren får den utbildning som krävs samt att förarens fortbildning registreras hos Transportstyrelsen. Något prov kommer dock inte att behöva genomföras vid fortbildningstillfället.

För de personer som tar körkort på Buss kommer lagen att tillämpas från och med den 10 september 2008.

För de personer som tar körkort på Tung lastbil kommer lagen att tillämpas från och med den 10 september 2009.

För de som redan har körkort på buss eller tung lastbil, kommer en övergångsregel som kallas ”hävdvunna rättigheter” att tillämpas. För svenska förare innebär detta att de måste genomföra en fortbildning senast sju år efter det att lagen började tillämpas. För bussförare måste alltså fortbildningen vara genomförd senast den 10 september 2015 och för lastbilsförare senast den 10 september 2016. Observera att möjligheten att köra i yrkesmässig trafik upphör från och med nämnda datum, för alla yrkesförare som inte har genomgått någon fortbildning!

Notera att sjuårsregeln inte gäller i alla länder. Tvärtom! I flera andra europeiska länder kommer övergångsbestämmelserna endast att gälla i tre år. Detta betyder att den som ska köra lastbil eller buss i ett sådant land, redan tre år efter det att lagen började tillämpas, måste genomföra sin fortbildning. De bussförare som vill kunna köra i ett europeiskt land som tillämpar 3 års-regeln, måste alltså vara klara med sin fortbildning senast den 10 september 2011, och lastbilschaufförer senast den 10 september 2012.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se