2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Yrkesförarkompetensbevis

Tibro Trafikskola 0504-49 58 90

Den 1 januari 2008 infördes en lag som berör alla förare som på ett yrkesmässigt sätt, framför lastbilar och bussar inom EU. Lagen ska säkerställa att alla förare får den kompetens som är nödvändig för yrket.

Lagen innebär bland annat ett krav på att alla som tar körkort på lastbil eller buss, måste genomföra en grundutbildning som åtföljs av ett teoretiskt prov. Efter det att ett godkänt teoretiskt prov har avlagts hos Trafikverket, resulterar utbildningen i ett yrkesförarkompetensbevis. Detta bevis är giltigt i fem år.

Lagstadgad kurstid omfattar 140 timmar för de busschaufförer som är 23 år eller äldre. För förare som är yngre än 23 år, omfattar utbildningen 280 timmar.

Lagstadgad kurstid omfattar 140 timmar för de lastbilsförare som är 21 år eller äldre. För förare som är yngre än 21 år, omfattar utbildningen 280 timmar.

För att få behålla sitt yrkesförarkompetensbevis, måste föraren inom fem år efter sin grundutbildning, genomgå en återkommande fortbildning på 35 timmar. Utbildaren som genomför dessa fortbildningar, ansvarar för att föraren får den utbildning som krävs samt att förarens fortbildning registreras hos Transportstyrelsen. Några prov kommer dock inte att behöva avläggas i samband med de olika fortbildningstillfällena.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se