2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Teorilektioner

Tibro Trafikskola rekommenderar att du som ska utbilda dig på skolan lyssnar igenom de teorilektioner som finns uppladdade på denna sida.

Här kan du lära dig att hantera en VDO Färdskrivare:

Manuell inmatning vid arbetets början

Manuell inmatning av arbete innan kortet sätts i

Manuell inmatning av startland i efterhand

Ställa bilen på verkstad, sätta i Out-läge

Manuell inmatning av rast vid bilbyte

Manuell inmatning av annat arbete vid bilbyte

Manuellt kopiera en VDO färdskrivare

Aktivera företagslåset

Teorilektioner Grundteori:

Väjningsregler

Regler vid trafiksignal

Reaktionssträcka + Bromssträcka = Stoppsträcka

Lastbilsteori:

Bromssystem tunga fordon Matardel Lektion nr 1

Bromssystem tunga fordon Manöverdel Lektion nr 2

Lastsäkring lektion 1

Lastvikter del 1

Lastvikter del 2

Lastvikter del 3

Kör och vilotider del 1.

Kör och vilotider del 2

Teorilektion Hjul och Däck

– Däcktillverkning

– Regummering

– Robson Drive

– Onspot

– Slirej

– Snökedjor

– Diffspärr

Quiz på Teorilektion Hjul och Däck

CE-Teori/Släpteori:

CE-Teori del 1 (Efterfordon/Släpfordon)

CE-Teori del 2 (Bygelkopplingar)

CE-Teori del 3 (Pivåkoppling)

CE-Teori del 4 (Dragstänger)

Säkerhetskontroll:

Lastbil

Lastbil och Släp

Funktionskontroll Lastbil:

Hjul och Däck Lastbil

Retarder

Dränering av bromssystemets lufttankar.

Nysning i Torken

Fyrkretsskyddsventil

Bromsar 30 sekunders test

Nödlossningsventil

Funktionskontroll Lastbil med tillkopplad Släpvagn:

Kontrollmätning Bygelkoppling och Dragögla

Service Bygelkoppling och Dragögla

Brysselventil/Europaventil

Koppla till släp med Brysselventil

Hur gör du om VGB-sprinten fastnar när du ska koppla vagnen?

Koppla isär vagn med Brysselventil

Hantera vagnar som saknar Brysselventil

Höja och sänka släpvagnen

Hjul och Däck Släpfordon

Släpvagn som rullar iväg

 

YKB Lektioner med Quizfrågor:

YKB Specialtransporter/dispenstransporter

YKB Quiz Specialtransporter/dispenstransporter

YKB Yrkesmässig trafik

YKB Quiz Yrkesmässig trafik

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se