2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Riskutbildning del 2

Tibro Trafikskola 0504-49 58 90

Trafikskolan genomför halkutbildningen på halkbanan i Laxå. Pris: 1 700 kr (i priset ingår landsvägskörning och halk-utbildning).

Du kan även själv kontakta en halkbana – vilket också kan vara ett billigare alternativ.

För närvarande genomför skolan ingen halkutbildning.

Närliggande halkbanor:

Scantec AB Trafikcenter (Ytongbanan i Kumla): 019-57 24 70

Jönköpings Trafikövningsplats (Axamo): 036-10 37 97

Stora Holms Trafikövningsplats (Göteborg): 031-55 90 41

Kinnekulle Trafikövningsplats (Götene): 0511-580 18

Myndighetskrav:

– Krav på identitetskontroll (glöm inte att ta med legitimation till halkbanan)!

– Krav på körkortstillstånd (glöm inte att ta med detta till halkbanan)!

– Riskutbildning (del 2 – Halkbana) ska genomföras i slutskedet av körkortselevens utbildning.

– Den effektiva utbildningstiden för Riskutbildning (del 2) ska vara minst 180 minuter (3 klocktimmar). Eventuella raster får inte räknas in i denna tid.

– Vid de praktiska momenten på halkbanan, får en lärare ha hand om högst fyra elever.

– När eleven godkänts på Riskutbildning (del 2 – Halkbana) rapporterar halkbanan detta till berörd myndighet.

– Riskutbildning (del 2 – Halkbana) måste vara genomförd innan ett prov får genomföras på Trafikverket.

– En genomförd Riskutbildning (del 2 – Halkbana) är giltig i fem år.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se