2 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Riskutbildning del 1

Tibro Trafikskola 0504-49 58 90

Riskutbildning (del 1) är från och med den 1 april 2009, obligatorisk för alla personer som vill ta personbilskörkort.

För närvarande genomför skolan ingen Riskutbildning.

Utbildningen tar upp innehållet i Trafikförfattningens 3 kap. 1§, som säger att förare inte får framföra fordon då de på grund av orsaker som sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol eller andra stimulerande eller bedövande ämnen, inte kan göra detta på ett betryggande sätt. Riskutbildning (del 1) tar även upp de olika typer av riskfyllda beteenden i trafiken, som vi trafikanter gör oss skyldiga till och måste vara uppmärksamma på.

Kurser: Se kommande kurser.

Tid: 18.00 – 21.40. Vi bjuder på fika med macka och/eller korv med bröd!

Pris: 500 kr

Anmälan:

 • Anmälan sker endast på telefon 0504-49 58 90 (måndag – onsdag mellan 08.00 och 15.30 samt på torsdagar mellan 08.00 och 14.30).
 • Observera att anmälan är bindande!

Allmän info:

 • Ta med kontanter då betalningen sker vid kurskvällens början!
 • Glöm inte att ta med legitimation, då vi är tvungna att göra en identitetskontroll!

Myndighetskrav:

 • Den effektiva utbildningstiden för Riskutbildning (del 1) ska vara minst 180 minuter (3 klocktimmar). Eventuella raster får inte räknas in i denna tid.
 • En utbildare får utbilda högst 16 elever vid ett och samma tillfälle.
 • Utbildaren får endast rapportera till Transportstyrelsen att eleven genomfört utbildningen om eleven deltagit från början till slut. Det finns också krav på att eleven måste ”deltaga på ett aktivt sätt”.
 • Eleven måste kunna legitimera sig vid utbildningstillfället.
 • Riskutbildning (del 1) måste vara genomförd innan ett körprov får genomföras på Trafikverket.
 • En genomförd Riskutbildning (del 1) är giltig i fem år.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se