2 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Här kan du öva på frågor som kan dyka upp på YKB-provet!

Provet på Trafikverket består av 60 frågor och 5 testfrågor. För ett godkänt resultat krävs minst 48 rätta svar. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. Du får inte ha några egna hjälpmedel vid provet. Genom det inbyggda ljudstödet kan du även lyssna på frågan och svarsalternativen. En talsyntes läser då upp texten för dig. Innan du får genomföra ett YKB-teoriprov på Trafikverket måste du ha genomfört en grundläggande YKB-kurs på 280 eller 140 timmar hos en godkänd utbildare.

Kunskapsområden som testas i provet är:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Rationell körning
 • Optimering av bränsleförbrukning
 • Bestämmelser för yrkestrafiken
 • Trafiksäkerhet
 • Hälsa
 • Service
 • Transportlogistik

 

Frågor på SÄKERHETSBESTÄMMELSER / LASTSÄKRING:

Denna del som handlar om lastsäkring av YKB-frågor har TYA stoppat.


Frågor på RATIONELL KÖRNING:

Om du fördubblar din hastighet, hur mycket ökar då luftmotståndet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

4 ggr.

Luftmotståndet är en kraft som beror på det mekaniska motstånd som strömmande luft orsakar. Motståndet ökar i kvadrat med hastighetsökningen.

Du har fått information om att vindarna under dagen kommer att var över 24 m/s, vilken åtgärd ska du vidta?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lastbilar kan välta vid allt för starka vindar. Undvik att köra idag.

Du är placerad i det vänstra körfältet med din lastbil och avser att svänga vänster i korsningen, vad bör du tänka på i samband med svängen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Givetvis är det fler saker att tänka på, men det är alltid viktigt att komma ihåg att titta i ”felspegeln” för att säkra så att inte lastbilens bakre överhäng kommer in i höger körfält och skadar fordon som passerar på din högra sida. Du är alltid ansvarig då du svänger i korsningen.

Du kommer fram till en mycket lång utförsbacke, hur ska du planera för nerfarten?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Börja alltid en lång nedförsbacke med en lägre fart. En bra tumregel brukar vara att använda samma växel nerför backen som man använder uppför backen.

Det är också lämpligt att använda lastbilens hjälpbromsar så mycket som möjligt. De allra flesta lastbilar har avgasbroms och många är också utrustade med hydraulisk broms (så kallad retarder). Om bromsarna utsätts för feiding kan du bli helt bromslös, detta kan inträffa om bromsarna överhettas.

Hur många procent av dödsolyckorna i trafiken orsakas av tunga lastbilar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Källfakta kommer från Volvos egna undersökningar samt data från svenska och europeiska myndigheter.
Tunga fordon är inblandade i 20 procent av alla dödsolyckor och i 7 procent av trafikolyckor som leder till skador.
Fortfarande slarvar många med bältet. Bland europeiska lastbilschaufförer har inte ens varannan bältet på. Av de förare som omkom i trafikolyckor var bara fem procent bältade.
Däremot orsakas olyckor mycket sällan av att förarna kör berusade. Endast 0,5 procent av de lastbilsförare som var inblandade i allvarliga trafikolyckor var alkoholpåverkade, mot 15-20 procent för personbilar

Vilken är den högsta höjden för fordon i internationell trafik?

Visa svar >>

Dölj svar >>

4 meter.

Varför är kurvor byggda med en liten lutning (dosering) mot kurvans insida?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lutningen hjälper till att minska sidkraften på fordonen. Detta i sin tur minskar risken att fordon med hög tyngdpunkt ska välta och sidkrafterna som annars vill få fordonet att sträva utåt i kurvan minskar.

Hur många Svenskregistrerade lastbilar välter varje år?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 800 stycken. Det är mer än två lastbilar om dagen. Utländska lastbilar ingår inte i denna statistik.

Det är vanligt att tankbilar välter i cirkulationsplatser, varför?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Skvalprisk. Vätskan i en tankbil flyttas utåt och uppåt vid sväng. Om lastbilen ändrar kurs upprepade gånger, som t.ex. i en cirkulation skapas en vågrörelse i tanken. Denna vågrörelse kan skapa sådana krafter att bilen välter. Regler och risk för expansion i tanken gör att man aldrig fyller en tank helt full och därför finns det alltid en risk att vätskan kommer i rörelse. En halvfull tank skapar större skvalpkrafter än en som är nästan full.

Hög tyngdpunkt. När tyngdkraftens rörelseriktning i sidled hamnar/pekar utanför det yttre hjulen i en kurva välter fordonet. Dålig fjädring eller lågt lufttryck i däcken ökar risken väsentligt. Även en liten skvalp rörelse i en nästan fylld tank kan räcka för att välta fordonet.

Det är många faktorer som bidrar till att en lastbil välter:
1. För hög fart. I en cirkulation med 25 m diameter räcker det med 20 km/h för att en tankbil ska välta.
2. Lågt lufttryck i däcken. Risken att tyngdpunktskraften hamnar utanför ytterhjulen ökar.
3. Dålig fjädring. Samma problem som med för lågt lufttryck.
4. Kurvans radie. Mindre radie orsakar större sidkrafter redan vid mycket låga farter.
5. Förarens ratteknik. Allt för hårdhänta rattrörelser ökar vältrisken.
6. Spårval. Föraren har fel kurvteknik.
7. Förarens bristande känsla för fordonet och hur sidkrafter påverkar fordonet är nog det största problemet.
8. Föraren bromsar i själva svängen.

Vad betyder ESP?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Elektroniskt Stabilitets Program. Programmet känner av fordonets lutning, sidkrafter och hjulens rörelser om föraren gör fel. Tyvärr gör föraren allt för ofta fel, men programmet rättar till förarens misstag genom att motorbromsa och frihjula. På så sätt minskar risken för sladd.

Vad står ABS för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Antilock Braking System hjälper till att hålla hjulen i rullning trots att föraren maximalbromsar. Detta gör att fordonet håller kursen utan allt för stora avdrifter i sidled.

Vilken hjälp har du av ESP:n?

Visa svar >>

Dölj svar >>

ESP i samverkan med ABS hjälper föraren att hålla fordonet om fordonet tenderar till att börja sladda. Genom ett gyro kan systemet känna av om föraren styr för mycket och direkt korrigera förarens felmanöver genom att bromsa det hjul som krävs för att häva sladden, även stryps för att förhindra hjulspinn.

Vad är en EBS?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Elektroniskt Broms System. Ger en mer exakt och effektiv bromsning på dragfordonet och släpfordonet.

Vad är en Hill Holder?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Hjälper föraren att hålla bilen stilla så att den inte rullar bakåt vid start i motlut.

Vad står förkortningen ACC för. Då menar vi inte Atomatic Climat Controll som är något som också finns i lastbilar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Adaptive Cruise Controll. Genom en inbyggd radar i fronten på fordonet hjälper den att hålla ett säkert avstånd till det framförvarande fordonet. Om avståndet blir för nära bromsar lastbilen automatiskt ner hastigheten och håller på så vis alltid ett lämpligt avstånd till framförvarande fordon.

Vad står LDWS för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lane Departure Warning System. Varnar föraren om han korsar vägens mittlinje utan att aktivera körriktningsvisaren. Systemet hjälper föraren att reagera på att det är dags att stanna och rasta innan han somnar bakom ratten.

Vilka är de största riskerna med körning och arbete med Kranbil?
takras1_92815762

Visa svar >>

Dölj svar >>

 1. Stödbenen är inte tillräckligt utsträckta
 2. Alla stödben är inte utfällda
 3. Belastningstabellen/markeringar följs inte
 4. För små markplattor
 5. Markförhållandena är inte noggrant kontrollerade
 6. Kranen är inte helt nerfälld eller fastlåst under körning

Vilka är riskerna vid körning med timmerbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

De flesta timmerbilsförare kör professionellt och välter sällan i cirkulationsplatser, det är vanligare att dessa fordon välter när de kör på små skogsvägar. Föraren måste tänka på att lasta så tyngdpunkten blir så låg som möjligt och att surrningsspännarna fungerar.

Vilken typ av lastbil är stabilast?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lastbilar med låg tyngdpunkt är stabilare än lastbilar med hög tyngdpunkt. T.ex. är en fullastad grusbil med nedsänkt stödaxel är stabilare än en fullastad timmerbil med upphissad stödaxel.

Om din treaxlade lastbil med boggi är olastad rekommenderas det att du kör med upphissad löpaxel, varför?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Om du kör med bakre axeln i marken:
– Ökar bränsleförbrukningen.
– Ökar däckslitaget på den bakre axel.
– Blir lastbilen understyrd (går rakt fram i kurvor).
– Blir lastbilen svårare att hantera i trånga utrymmen.
– Fastnar lastbilen lättare på halt underlag.


Frågor på OPTIMERAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING:

Om du kör din lastbil i 90 km/h istället för 80 km/h ökar bränsleförbrukningen, med hur många procent ökar den?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 7%.

Du kör en sträcka på 10 km i blandad trafik utan att behöva stanna din lastbil, därefter kör du samma sträcka men får lov att stanna en gång. Hur många procents bränsleökning får du på ett stopp ?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca. 36%.
Källa Volvo Trucks Sverige.

Varför har man ett grönt fält på varvräknaren?
Bild1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lastbilsmotorn har sitt effektivaste vridmoment i det gröna fältet. För att köra bränslesnålt ska man hålla sig inom det gröna varvtalsområdet.

Att varva över det gröna fältet gör att lastbilen tappar motorstyrka samtidigt som bränsleförbrukningen ökar till ingen nytta. Att ligga under det gröna varvtalsfältet gör att lastbilen inte orkar lika mycket samtidigt som bränsleförbrukningen ökar mer än normalt.

Vad innebär utrullning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det innebär att lastbilsföraren släpper på gasen långt innan han är framme vid korsningen, situationen och därmed utnyttjar den lagrade energin som finns i ett tungt fordon. Genom att ”rulla” sparar man stora mängder bränsle. Ett stort åkeri kan spara flera miljoner om året om förarna är duktiga på att köra miljövänligt.

Kör man en manuellt växlad lastbil får man bäst effekt om man använder högsta växeln när man påbörjar utrullningen. Kör man automat kan det löna sig att tvinga upp växeln i ett högsta möjliga läge innan man släpper gasen och påbörjar utrullningen. Vissa automatväxlade motorer stänger helt av förbränningen under själva utrullningen och då blir förbrukningen NOLL.

Vad står begreppet CO2 för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.

Katalysatorn kan inte minska detta utsläpp. Genom bränslesnålare körning går det att minska utsläppen.

Kina, USA, Indien och Ryssland står tillsammans för mer utsläpp av CO2 än övriga världen tillsammans. Sveriges totala utsläpp syns inte ens i statistiken om man jämför med dessa länder.

Vad står begreppet CO för ?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kolmonoxid (CO), d.v.s. koloxid, är en luktfri och smaklös gas, som försvårar människans syreintag då den tränger undan syret från blodets hemoglobin. Kolmonoxid bildas när det inte finns tillräckligt med syreatomer för varje kolatom när den förbränns. Kolmonoxidutsläpp uppkommer i första hand i bilar med bensinmotorer, och de kan effektivt minskas med en katalysator. Katalysatorn renar CO-utsläppen från motorn med drygt 90%.

Vad står begreppet HC för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kolväten är hälsofarliga och kan orsaka allergier och i värsta fall cancer. Katalysatorn renar detta ämne i avgaserna med ca 90%.

Vad står begreppet Nox för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kväveoxider bildas vid all förbränning vid hög temperatur – oberoende av bränslets kemiska sammansättning. Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon.

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt från den tunga trafiken.

Andra utsläppskällor är industriprocesser, jordbruk ”övergödning”, men den absolut största utsläppskällan är internationell sjöfart.

Vad står begreppet PM för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Luftburna partiklar är en form av luftföroreningar som utgörs av små fragment av material i luften. Den engelska benämningen är ”particulate matter” (PM), vilket betyder materia i form av partiklar och PM används för att klassificera storleken. PM10 betecknar partiklar mindre än 10 mikrometer. Partikelfilter kan rena dieselavgaserna till 95 procent.

Vad är Add-Blue?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Add-Blue är en klar, giftfri vätska som är ofarlig att hantera och som inte förorenar miljön. AdBlue är inte ett bränsle eller bränsletillsats. AdBlue består av 32,5 procent urea, CO(NH2)2, i avjoniserat vatten.

Add-Blue sprutas in i de varma avgaserna och omvandlar kväveoxider till fritt kväve och vatten, vilket är ofarligt för miljön. Tunga fordon har en extra tank med blått lock där denna vätska ska fyllas på.

Vad är HVO-bränsle för något?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Diesel Bio HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror. Basen i produkten är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Exempelvis om den framställts av vegetabiliska eller animaliska fetter.

Vad innebär miljöklassade lastbilar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya i Sverige måste klara kraven för Euro 5. För nya tunga fordon gäller Euro 6.

Vad innebär miljözoner?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Umeå, Helsingborg och Mölndal har valt att införa miljözoner. Huvudregeln är att dieseldrivna fordon med en totalvikt över 3,5 ton får vara högst 6 år gamla för att få köra i dessa zoner. Åldern räknas från registreringsdatum.

Euro 5-klassade tunga dieselmotordrivna fordon får framföras i miljözon fram till och med år 2020. Eller under en period av 8 år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.

Euro 6-klassade tunga dieseldrivna fordon får köra i miljözoner obegränsad tid. Det finns inga högre Euro-krav än Euro-6.

Euro 2, 3 och 4 får inte framföras i miljözoner annat än vid speciella fall.

Hur fungerar en EGR-ventil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den återcirkulerar avgaserna till motorns insug. Detta minskar förbränningstemperaturen vilket sänker kväveoxidutsläppen.

Hur stor del av bränslets energi används för själva framdrivandet av lastbilen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Av den energi som kommer ut ur motorn är bara 38 procent mekanisk energi. Med avgaserna försvinner 33 procent av motorenergin och kylningen drar ytterligare 29 procent. Dessutom försvinner 5 procent av den mekaniska energin med luftmotståndet. I slutändan används bara en tredjedel av motoreffekten för framdrivningen.

Hur mycket kan man spara i bränsleförbrukning om man använder spoiler på lastbilen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 6-8 % lägre bränsleförbrukning är möjligt att uppnå med rätt monterade spoilers.

Vilka faktorer påverkar bränsleförbrukningen på en lastbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 1. Fordonsspecifikationer och -konfigurationer.
 2. Fordonsunderhåll.
 3. Väder samt väg- och trafikförhållande
 4. Förarens körsätt.

Vilka negativa effekter uppstår om du kör med för lågt lufttryck i däcken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 • Högre bränsleförbrukning
 • Överhettning med risk för däckseparation
 • Onormalt slitage
 • Sämre köregenskaper, framförallt styr och bromsegenskaperna försämras
 • Onödigt slitage på framvagnen
 • Vältrisken ökar

Du närmar dig en cirkulationsplats med din fullastade lastbil, hur ska du planera din körning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Målsättningen är att undvika stopp i cirkulationen. Släpp på gasen tidigt och gå in i utrullning med manuell växellåda rullar det lättast på högsta växel, automatlådor har inbyggd utrullningsfunktion. När du närmar dig cirkulationen väljer du den växel som du tror passar bäst. Men gör valet så tidigt att du hinner välja en lägre växel om situationen i cirkulationen förändras. För sent växelval leder oftast till ett onödigt stopp.


Frågor på TRANSPORTLOGISTIK:

Hur många registrerade åkerier finns det i Sverige?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 10 000 åkerier är registrerade i Sverige.

1990 fanns det ca 14 500 åkerier, 2001 fanns det ca 11 500 åkerier och 2011 var det 10 026 åkerier registrerade i Sverige.

Vilka uppgifter ska finnas på en fraktsedel?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Avsändarens namn och adress – Transportörens namn och adress – Ort och dag då transportören fick godset för transport – Bestämmelseort för godset – Mottagarens namn och adress – Antal kollin – Beskrivning av godset, eller en särskild godsmärkning eller nummer – Vid farligt gods ska benämning och eventuella försiktighetsåtgärder anges.

Vad syftar man på när man använder uttrycket ”Intermodal transport”?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Med Intermodal transport menas en transport som använder mer än ett transportslag. T.ex båt-lastbil, tåg-båt eller båt-tåg-lastbil. Uttrycket kombinerade transporter syftar i första hand på transporter där tåg och lastbil samtransporterar.

Vad är Transportförmedlingsföretagets roll?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Deras uppgift är att sluta avtal med transportköparna och anlita åkerier till att utföra transporterna. De största förmedlarna i Sverige är Schenker, DHL och DSV. Dessa förmedlare är internationella. OnRoad, Skaraslättens Transport SCT mfl. är några Svenska förmedlare.

3PL är en tredjepartslogistiklösning där en tredje part sköter logistikflödet mellan företaget som säljer och företaget som köper produkten.

4PL är då en fjärde part går in och styr den logistiska strategin för en hel försörjningskedja.

Vad gör en Speditör?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En Speditör är en person som sköter om en fraktkunds hela transportkedja. Till Speditörens uppgift är att hitta lämpliga transportmedel för kundens räkning, sköta förtullning, omlastning och ibland transportera godset.

Speditören kan även ta hand om lagring av varor.

Trafiktillstånd, vad är det?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ett Trafiktillstånd är en bekräftelse på att företaget uppfyller villkoren för att få bedriva yrkesmässig trafik. Utan detta tillstånd är det förbjudet att bedriva yrkesmässig trafik.

Vem kan erhålla ett Trafiktillstånd?

Visa svar >>

Dölj svar >>

 1. Transportföretaget ska vara fast etablerat i en medlemsstat. All företagsinformation, all bokföring, uppgifter om kör och vilotider samt företagets driftcentrum ska vara beläget i en medlemsstat inom EU.
 2. Ha gott anseende. Den trafikansvarige eller företaget får inte vara dömd för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott. Ej heller upprepade trafikbrott får förekomma.
 3. Ha tillräckliga ekonomiska resurser. Ska förfoga över kapital och resurser till ett värde av minst 9000 euro för den första lastbilen, därefter krävs minst 5000 euro för varje ytterligare lastbil.
 4. Ha ett yrkeskunnande. Genom att avlägga två delprov på Trafikverket med godkänt resultat erhåller den aktuella personen ett intyg på att han/hon har ett accepterat yrkeskunnande. Myndigheten kan ge undantag från delproven om den sökande på annat vis kan bevisa att han/hon har ett yrkeskunnande.

Ett företag som bedriver yrkesmässig trafik ska utse minst en fysisk person som är Trafikansvarig på företaget. Vad krävs av denna person?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Personen ska ha gott anseende och ha nödvändigt yrkeskunnande. Personen ska ha en verklig anknytning till företaget, dvs vara anställd, styrelseledamot, ägare eller aktieägare.

Vilken uppgift har den Trafikansvarige på företaget?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den trafikansvarige ska faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet.

Vad innebär beställaransvar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Om beställaren känner till eller borde känna till att företaget de beställer transporten av:
1. Bedriver Yrkesmässig trafik utan tillstånd.
2. Bedriver olaga cabotagetrafik.
3. Saknar gemenskapstillstånd, tillstånd för linjetrafik, förartillstånd eller tillstånd om tillfällig internationell persontransport med buss.
kan beställaren straffas för att ha anlitat ett sådant företag.

Hur många fordon förfogar Sveriges åkerier över?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 40.000 fordon.

Vad står förkortningen ”LBC” för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Last-Bils-Centralen.

Hälften av åkerierna är anslutna till LBC. Antalet LBC har minskat de senaste åren, däremot har de blivit större. Orsaken är att de har gått samman. LBC hjälper åkarna att få körningar på sina fordon och i vissa fall driver de egna affärsverksamheter, till exempel försäljning av grus och fyllnadsmassor.

Vad innebär begreppet Bilateral transport?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transport av gods mellan två länder där fordonet är registrerat i något av länderna.

Vad innebär begreppet Transittransport?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transport av gods genom ett land utan att gods lastas på eller av fordonet.

Vad innebär begreppet Tredjelandstransport?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transport av gods mellan två länder där inget av länderna är fordonets registreringsland.

Vad är ett Gemenskapstillstånd, även kallat ”blått kort”?
Bild1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det ger den sökande fria bilaterala transporter och transit- och tredjelandstransporter inom EU/EFTA-området. Tillståndet brukar kallas för blått intyg/kort eftersom det är tryckt på blått papper. Intyget ska medföras i den aktuella bilen och ska vara en bestyrkt kopia. Originalet ska vara inlåst i företagets kassaskåp.

Vad är ett CEMT tillstånd?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Medger fria bilaterala transporter och transit- och tredjelandstransporter inom CEMT-området. Tillståndet gäller 1 år. CEMT området omfattar 54 länder bland annat 28 EU-länder.

Vad är ett Bilateral-/transittillstånd?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Medger en transport tur och retur mellan Sverige och ett annat land, eller en transport tur och retur i transit genom ett av länderna. Tillståndet utbytes årligen via bilaterala avtal.

När behövs det förartillstånd ?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Bestämmelserna innebär att en förare ska ha ett förartillstånd, om han eller hon inte är medborgare inom EES men är anställd av ett företag i en medlemsstat som chaufför i internationell godstrafik.

Det är transportföretaget som ansöker om förartillstånd. Transportföretaget, måste ha gemenskapstillstånd. Föraren ska vara anställd med de anställningsvillkor som är vanligt förekommande i branschen i Sverige.

Ett förartillstånd innebär inte rätt att köra svenskregistrerat fordon i yrkesmässig trafik i Sverige.

Vad är ett specialtillstånd?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Utfärdas till utländska transportörer från länder som Sverige inte har vägtransportavtal med. Medger bilateral transport eller transittransport tur och retur till, från och genom Sverige.

Svenska transportörer som ska transportera gods i länder som inte Sverige har vägtransportavtal med får kontakta den berörda myndigheten i det land transporten ska äga rum. I vissa länder går det att köpa tillståndet vid gränsen.

Vad innebär begreppet Cabotage?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ger möjlighet för en transportör att utöva yrkesmässiga INRIKES godstransporter i ett annat EU-land än där denne är etablerad.

Gränsen för tillåtet cabotage går vid tre transporter, utförda inom sju dagar från lossning av den internationella transporten (lossning av sista cabotagetransporten ska då ha ägt rum).

Hur länge får annat Nordiskt fordon som inte är registrerat i Sverige brukas i Sverige?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Under högst ett år. Registreringsskyltar godtas som bevis.

Hur länge får ett EES-fordon som inte är registrerat i Sverige brukas i Sverige?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Under högst ett år. Ägaren får inte ha sin hemvist i Sverige.

Får fordon som är registrerade i länder utanför EES användas för inrikestrafik i Sverige?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, men endast om de har tillstånd för Cabotagetrafik i Sverige.

Vad innebär TIR-konventionen?
Bild1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transitering innebär att man kan transportera varor genom ett eller flera länder utan att betala tull och skatt. För att garantera betalningen av avgifterna om transiteringen inte skulle slutföras på rätt sätt, måste man ställa en säkerhet hos Tullverket.
Den som anmäler en vara till transitering är huvudansvarig för den. Det innebär att du ansvarar för att transiteringen genomförs och avslutas på rätt sätt, och att uppgifterna du lämnar är korrekta.
De transiterade varorna ska vara oförändrade och de ska visas upp för tullen på bestämmelseorte inom den tid som vi bestämt. Föraren ansvarar för att förseglingarna inte bryts och att en eventuell bestämd färdväg följs.

Var ska en Transportör som vill tillhöra TIR-garantisystem ansöka om tillstånd?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Hos Sveriges Åkeriföretag.Transportör måste ställa garanti eller säkerhet till förfogande. Vissa tekninska garantier ställs på fordonen.

Ven ansvarar för TIR-Carneten vid en sådan vägtransport?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Föraren.

Vilka uppgifter måste finnas på en CMR-fraktsedel?
Bild2

Visa svar >>

Dölj svar >>

– Avsändare
– Mottagare
– Bifogade dokument
– Typ och mängd av transportgods
– Fordonets registreringsnummer
– Fraktförare.

Vad innebär begreppet Trafficking (Människohandel)?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål. Människohandel innefattar separata moment där flera gärningspersoner samverkar, vanligen i olika länder, för att transportera offren från ett ställe till ett annat i syfte att de ska utnyttjas för olika ändamål.

Vad innebär begreppet Människosmuggling?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

När en person olovligen tar sig in i ett annat land eller passerar ett annat land handlar det om människosmuggling. Själva smugglingen kan utföras mot betalning, humanitär hjälp av utomstående eller att den smugglade själv tar sig olovligen över gränsen till annat land.

Själva syftet med människosmuggling kan vara många. Vanligt är att den smugglade vill söka sig till en bättre framtid, i vissa fall handlar det om brottslingar som vill komma undan rättvisan i det egna landet.

Ge exempel på vad som kan hänföras till begreppet Smuggling?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

– Transportera varor till eller från ett land där varan har in- eller utförselförbud.
– Transportera varor över gränsen som har villkor för in- och utförsel utan att tulla för dessa varor.
– Utelämna eller lämna felaktiga uppgifter vid tullbehandling
– Införsel eller utförsel med stöd av tillstånd som erhållits på felaktiga grunder.

Har statlig myndighet rätt att beslagta lastbilen om den har använts vid smuggling?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, om förverkande behövs för att förebygga brott enligt denna lag. (17§ i lagen 200:1225 om straff för smuggling. Här har det ingen betydelse om föraren varit medveten eller omedveten om smugglingen.

Vilket är straffet för smuggling?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Från penningböter upp till 6 års fängelse, beroende på hur allvarligt brottet ses av myndigheten.

Smuggling anses som grovt om:
– Den utförs mot betalning
– Utgör ett led i en verksamhet som avser ett stort antal personer.
– Utförts under former som innebär att personer utsätts för livsfara.
– Utförts under hänsynslösa former.

Vid narkotikasmuggling kan straffet bli fängelse upp till 10 år.

Vad behöver du göra om du misstänker ett tullbrott?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kontakta Tullverket eller Polisen.

Vilka kan straffas vid upptäckt av varusmuggling i lastbilen eller bussen?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

– Förare
– Medhjälpare
– Transportföretaget

Vem ska du kontakta om du har frågor kring smuggling?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

– Tullverket

Vad kallas transportsättet när man lastar en påhängsvagn (trailer) på en järnvägsvagn?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kombitransport.  När man använder kombinerade transporter t.ex. lastbil-järnväg brukar begreppet kombitransporter användas.

Vad innebär begreppet ”Intermodal transport”?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Med intermodal transport menas en transport som använder mer än ett transportslag t.ex. båt-lastbil, eller tåg-båt-lastbil. När man bara använder lastbil och järnväg används begreppet kombitransport.

Vad är ett Tredjelandstillstånd ?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transport av gods mellan två länder där fordonet inte är registrerat i något av länderna. Medger en transport tur och retur, till eller från någon av de avtalsslutande parternas territorium och ett tredje lands territorium.

Tillståndet byts ut årligen via bilaterala avtal.

Ett exempel: Du kör med en Svenskregistrerad lastbil till Estland där du lastar, därefter åker du till Ryssland och lastar av. Då krävs både Estlands och Rysslands tredje lands tillstånd för transporten. Estlands tillstånd ger rätt att lasta i Estland och Rysslands tillstånd att lossa i Ryssland och vice versa.
Utöver tredje lands tillstånd behöver du dessutom Rysslands bilaterala tillstånd som ger rätt att föra in ditt fordon i Ryssland.

Vad menas med RO/RO-fartyg?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är fartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor. En variant är ro-pax-fartyg, alltså bilfärjor för många passagerare och fordon.

Transporten ombord sker med fordon som kör för egen maskin (lastbilar, släpfordon, truckar och dylikt) eller genom att det som skall fraktas är lastad på lastbärare med hjul (normalt lastbilssläp) som dras ombord. Ro-ro-fartyg i närfart (resor upp till 48 timmar) har ofta en stor andel last på lastbilar eller lastbilssläp ombord. En bilfärja är ett typexempel på ro-ro-fartyg. Flera av dessa fartyg har kapacitet för medföljande förare. De stora ro-ro-fartygen i transocean trafik (deep sea roro) har oftast en mer varierad last där också containrar, buntat virke, gods på pall med mera ingår. De större ro-ro-fartygen har ofta egna truckar och terminaltraktorer ombord för lastning och lossning


Frågor på SÄKERHETSBESTÄMMELSER:

Vad står LQ för och vad betyder denna förkortning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Begränsad mängd / Limited Quantity.

En möjlighet att transportera farligt gods med lättnader från bestämmelserna i ADR/IMDG är att transportera ämnen och föremål i mindre förpackningar. Högsta tillåtna Bruttovikt får inte överstiga 30 kg för sammansatta förpackningar och 20 kg för brickor med sträck- eller krympfilm. Vid transport av begränsad mängd farligt gods på väg behövs normalt inte någon farligt gods dokumentation.

Vilka krav ställer man på en handledare som ska övningsköra privat med en C-elev? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Handledaren ska vara minst 24 år och haft sitt C-körkort minst 5 år. Handledaren ska vara godkänd som handledare av Transportstyrelsen.

Godkännandet utfärdar Transportstyrelsen till alla som uppfyller kravet och inte har varit straffade. Det krävs ingen speciell utbildning. Handledaren behöver inte gå någon handledarkurs, detta gäller bara den som ska handleda en B-elev.

Behöver man förnya sitt körkort? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år om du har ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE.

Om du har körkort med högre behörighet – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE – måste körkortet förnyas vart femte år för att fortsätta gälla.

Om du har ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE skickar Transportstyrelsen vart tionde år ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Om du har körkort med högre behörighet – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE – måste du ansöka om förlängning av din högre behörighet. Om Transportstyrelsen förlänger din högre behörighet ska den nya giltighetstiden föras in på körkortet och du får en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Blir du av med din ”tunga” körkortsbehörighet när du blir gammal? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej. Däremot ska alla förare på tunga fordon komplettera med ett läkarintyg när de fyllt 45 år. Hur det går till kan du läsa här nedanför:

Ansök innan din behörighet går ut
Transportstyrelsen skickar ut handlingar med information till din folkbokföringsadress när det börjar bli dags att ansöka om förlängning av din högre behörighet. Din ansökan om förlängning måste komma in till Transportstyrelsen innan dina högre behörigheter på ditt nuvarande körkort går ut.

Det framgår på olika sätt på ditt körkort: Datumet i fält 11 på körkortets baksida om du har förlängt din högre behörighet tidigare.
Det datum som inträffar först av datumen i punkt 4b på körkortets framsida och fält 11 på körkortets baksida om du inte har förlängt din högre behörighet tidigare. Datumet ovan styr vad du behöver skicka in till Transportstyrelsen för att ansöka om förlängning av din högre behörighet:

Har du ännu inte fyllt 45 år vid detta datum ansöker du genom att skicka in hälsodeklaration och synintyg.Har du hunnit fylla 45 år vid detta datum eller fyller du på exakt samma datum ansöker du genom att skicka in läkarintyg.

Kan Polisen kräva in ditt körkort om de stoppar dig efter vägen?
ladda ned (1)

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.Polisen ska omhänderta ett körkort om körkortshavaren gör sig skyldig till en sådan trafikförseelse att det är troligt att körkortet kommer att återkallas av Transportstyrelsen.

Det gäller vidrattfylleri-grov vårdslöshet i trafik-smitning från olycksplats trafikbrott som fortkörning, kört mot rött, inte stannat för stopplikt,hållit för kort avstånd till bil framför m.m.Vad händer nu?
Polisen skickar inom 48 timmar ditt körkort och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen.

Polisens beslut kan inte överklagas, men Transportstyrelsen ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka. Innan dess kommer Transportstyrelsen att kontakta dig så att du får möjlighet att beskriva hur du ser på saken, genom ett så kallat yttrande.

Frågor om böter, erkännande eller förnekande av förseelsen, handläggs av polis och åklagare. Om du godkänt och skrivit på ordningsföreläggandet så är denna del redan avklarad.

Vad är ett internationellt körkort?
SDC12431

Visa svar >>

Dölj svar >>

Några länder kräver Internationellt körkort. I praktiken är det ett intyg på att ditt Svenska körkort är ett giltigt körkort. Det internationella körkortet översätter texten i ditt Svenska körkort till andra språk.

Länder som kräver internationellt körkort är:
-Thailand
-Australien
-Nya Zeeland
-USA (gäller max ett år i USA)

Får en förare från ett land utanför EU med ett fordon registrerat utanför EES utföra inrikestrafik i Sverige? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej inte under några omständigheter.

Får en EES-medborgare från Polen köra en svenskregistrerad lastbil i yrkesmässig trafik i Sverige? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Du är innehavare av Yrkesbevis kran klass 1. Vilka kranar får du köra? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kranar upp till 18 ton/m och timmerkranar.

Genom kollektivavtal mellan Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Transportarbetarförbundet krävs yrkesbevis för förare av maskiner utfärdat av TYA. Dessa regler gäller från 1/1-06

Kranar klass 1 är kranar upp till 18 ton/m samt timmerkranar.
Kranar klass 2 är kranar över 18 ton/m.

Vilka maskiner omfattas av Yrkesbeviskrav? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Hjullastare för godshantering och anläggning, Teleskoplastare, Grävmaskin, Grävlastare, Väghyvel, Mobilkran, Fordonsmonterad kran på tung lastbil, tung lastbil med tillkopplat släpfordon med kran och betongpump.

Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Författning = Ett samlingsnamn för lag, förordning och föreskrift.
Lag = Är regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag. Riksdagen fattar beslut om lagar. Nya lagar får aldrig strida mot vad som står i våra grundlagar. (Yttrandefrihet, Tryckfrihet, Regeringsformen och Successionsordningen).
Förordning = Regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning.
Föreskrift = Detaljregler inom vissa sakområden kan myndigheter (t.ex. Transportstyrelsen) besluta genom att utfärda en föreskrift.

I lagen om Yrkesförarkompetens undantas förare i åtta fall, i vilka fall undantas förare från denna lag? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

 1. Då fordonets högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 km/h.
 2. Förare som kör åt Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polisen, Säkerhetspolisen eller för Räddningsinsatser.
 3. Provkörning i samband med teknisk utveckling, reparation eller underhåll av fordonet.
 4. Nya fordon som ännu ej tagits i drift i transportverksamhet.
 5. Fordon som används i nödsituationer eller i räddningstjänst.
 6. Fordon vid övningskörning till körkort eller YKB.
 7. Vid privat bruk som inte är kommersiell.
 8. Transport av material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, där framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Vad avses med grundläggande YKB-utbildning? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lag om Yrkesförarkompetens 4kap 1§-2§.

 1. Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar och avslutas med ett prov på Trafikverket.
 2. Alternativt kan Grundutbildningen genomföras som en förkortad utbildning på 140 timmar och avslutas med ett prov på Trafikverket. Gäller alla som fyllt 21 år och genomgår utbildning för godstransporter.

Vad avses med YKB-Fortbildning? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Förare som uppfyller kravet för Hävdvunnen rätt måste innan den 10 september 2016 registreras hos Transportstyrelsen att han hon genomfört alla fem utbildningskurser i fortbildningen. Fortbildningen består av fem utbildningstillfällen á 7 timmar, totalt 35 utbildningstimmar.

Förare som genomfört YKB-Grundutbildning måste inom en femårsperiod genomföra, fortbildning som består av fem utbildningstillfällen á 7 timmar, totalt 35 utbildningstimmar.

Förare som inte uppfyller något av ovanstående får inte utföra godstransporter på väg, som omfattas av lagen om yrkesförarkompetens.

Till vilken myndighet ska arbetsgivaren rapportera olyckor och incidenter på arbetsplatsen? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Arbetsmiljöverket. På deras hemsida finns färdiga blanketter att fylla i.

Hur många övertidstimmar får du göra per år enligt ATL (Allmänna Arbetstids Lagen)? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

200 timmar. 

8 §

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid)

Vägarbetstidslagen använder begreppet ”Nattarbete”, mellan vilka tider på dygnet avser man med nattarbete? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

01.00 – 05.00.
Med nattarbete menas arbete som utförs under någon del av tidsperioden mellan 01:00 och 05:00. Arbetet behöver alltså inte pågå under hela tidsperioden för att räknas som nattarbete. Om nattarbete utförs inom tidsperioden får arbetstiden inte överstiga 10 timmar under 24-timmarsperioden. En 24-timmarsperiod där det ingår nattarbete ska föregås av en godkänd vila enligt kör- och vilotidsreglerna.

Från och med den 15 oktober 2013 gäller TSFS 2013:76. Genom föreskriften undantas egenföretagare från bestämmelserna om sammanlagd arbetstid och nattarbete i vägarbetstidslagen. 

Vilka krav ställs på en bakgavellyft? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Bakgavellyften ska vara kontrollbesiktigad av en ackrediterad besiktningsman. Besiktning ska ske vart annat år.

Vilka krav ställs på den person som ska bruka en bakgavellyft?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Arbetstagaren ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Person som använder maskindriven lyftanordning på gemensamt arbetsställe ska ha dokumentation tillgänglig på arbetsstället.

Vad betyder denna symbol? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

LQ (Limited Quantity). Infördes 1/1-13 och talar om att det handlar om Begränsad Mängd farligt gods.

Varje ytterförpackning eller bricka ska vara tydligt och varaktigt märkt med denna symbol. Minimimåtten får vara 100 mm x 100 mm, men får förminskas under vissa villkor.

Hur bör du uppträda om du blir hotad vid lastbilen? 

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det bästa är att uppträda lugnt och göra som förövaren säger.


Frågor på BESTÄMMELSER FÖR YRKESTRAFIKEN:

Hur många år är Förarkortet giltigt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

5 år.

Tänk på att beställa ett nytt kort innan det gamla går ut!.

Hur ofta ska en färdskrivare besiktigas?
images (1)

Visa svar >>

Dölj svar >>

Besiktningsperioden är 24 månader. Besiktningen ska genomföras av en Ackrediterad besiktningsman.

Var kan du finna beviset på att färdskrivaren är besiktigad om du kör lastbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

På insidan av B-stolpen på förarsidan.

Till vilken myndighet ska arbetsgivaren rapportera olyckor och incidenter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Arbetsmiljöverket. På Arbetsmiljöverket egna hemsida finns digitala blanketter för detta ändamål.

Hur ska en chaufför förhindra att inte fordonet kommer i rullning vid lastning vid lastkaj?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Klossa hjulen på fordonet, eller förankra fordonet i lastkajens förankringskrokar.

Krävs de en fraktsedel i samband med godstransport?

Visa svar >>

Dölj svar >>

7 § Fraktsedel skall upprättas, om avsändaren eller fraktföraren begär det och användandet av fraktsedel ej medför beaktansvärd olägenhet för motparten eller strider mot vedertaget bruk vid det slag av befordran som är i fråga.
Skall godset lastas på skilda fordon eller är fråga om olika slag av gods eller skilda partier och skall befordringen ske med användande av fraktsedel, kan såväl avsändaren som fraktföraren fordra att särskild fraktsedel upprättas för varje fordonslast, godsslag eller parti.

8 § Fraktsedel upprättas i flera exemplar, om avsändaren eller fraktföraren begär det.
Fraktsedel underskrives av fraktföraren. Underskriften kan vara tryckt eller ersättas med stämpel.
Fraktsedel skall överlämnas till avsändaren i samband med att godset mottages till befordran.

9 § Fraktsedel skall innehålla uppgift om
a) avsändarens namn och adress,
b) fraktförarens namn och adress,
c) ort och dag för fraktförarens mottagande av godset till befordran samt bestämmelseorten,
d) mottagarens namn och adress,
e) antalet kollin samt deras särskilda märken och nummer eller däremot svarande godsbeskrivning,
f) i fråga om gods av farlig beskaffenhet dess allmänt vedertagna benämning och, när så kräves, de försiktighetsmått som skall vidtagas.

När ska en godsmottagare senast reklamera en skada på levererat gods?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Upptäcks fel eller brist hos godset skall detta meddelas till säljaren snarast, dock senast inom sju (7) arbetsdagar om felet eller bristen kan iakttas vid okulärbesiktning av godset eller dess emballage, och i övrigt så snart felet eller bristen upptäcks. Meddelande om dolt fel eller brist hos godset skall under alla omständigheter ha skett senast inom tre (3) månader räknat från den dag godset är avlämnat av säljaren.

Du planerar att genomföra en längre transport inrikes och behöver få reda på om vägen du tänker köra är framkomlig med ditt ekipage. Var får du tag på en säker information om den tänkta färdvägen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Trafikverket i Borlänge, fråga efter butiken. De ger ut nya kartor varje vår där alla vägförändringar som berör den tunga trafiken framgår.


Frågor på TRAFIKSÄKERHET:

Kraften till bromsar kan överföras mekaniskt, hydrauliskt eller pneumatiskt (tryckluft). Hur överförs kraften till parkeringsbromsen på en 18 ton tung lastbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Mekaniskt. På stora lastbilar är det en Fjäderbromscylinder som överför kraften. Den kraftiga parkeringsfjädern trycker på bromsarna när tryckluften i cylindern tömts och inte längre kan hålla fjädern i obromsat läge.

Bilden till vänster visar parkeringsbroms i bromsat läge och bilden till höger visar parkeringsbromsen i obromsat läge.

.Bild3Bild1

Hur överförs kraften till färdbromsen på en 18 tons lastbil. Mekaniskt, hydrauliskt eller pneumatiskt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Alla större lastbilar och bussar har tryckluftsbromsar. Kraften till färdbromsen överförs via tryckluft. I bromsklockan finns ett gummimembran med en fastmonterad tryckstång. När man ansätter bromspedalen fylls utrymmet i bromsklockan varpå gummimembranet utvidgas framåt och tar med sig tryckstången som i sin tur påverkar lastbilens färdbroms via stag och leder.

Den vänstra delen av bilden visar ett vitt utrymme. Det vita utrymmet fylls med tryckluft när man bromsar, vilket får gummimembranet att röra sig framåt och ta med sig den gula tryckstången, som i sin tur påverkar bromsen.

Bild2

När du startar motorn startar lufttryckskompressorn samtidigt. På grund av värmeutveckling och högt tryck bildas kondens i luften som går ut i bromssystemet. Hur gör sig bromssystemet av med fukten?
reservdelar-pneumatisk-kompressor--2_big--10021716572643317300

Visa svar >>

Dölj svar >>

När den komprimerade luften passerar lufttorken fångas fukten upp i detta filter. Fukten som samlas i filtret ”nyser” ut i botten på filtret varje gång kompressorn avlastar när den når sitt högsta arbetstryck. Högsta arbetstryck varierar från lastbil till lastbil. Bromsarna jobbar på 9,3 bar, medan en luftfjädring kan behöva 12 bars tryck. Du kan se på din manometer vilket tryck din lastbil avlastar på.

En lufttork behöver byta filter med jämna mellanrum, ca en gång per år och lämpligast är att byta på hösten. I botten på torken sitter en värmare som enligt lag måste fungera när temperaturen går ner till +5 grader. De flesta värmare startar redan vid +10 grader.
432.410.116.7

Vad ska du göra om lufttorken inte ”nyser” när lastbilens kompressor når fullt arbetstryck?
432.410.116.7

Visa svar >>

Dölj svar >>

Då inträder körförbud. Åtgärda omedelbart problemet.
Om inte lufttorken nyser, betyder det att vattnet som alltid samlas i botten på torken inte kan tryckas ut ur torken, detta på grund av att ventilen i botten på torken inte öppnar och släpper ut det uppsamlade vattnet. Ventilen kan vara fastfrusen eller kladdig av oljerester och i båda fallen öppnar den inte. Om detta inträffar kommer vattnet att tryckas ut i bromssystemet, vilket i sin tur kommer att orsaka skador på bromssystemet, det kan även orsaka bromsbortfall.

Om det är låg temperatur t.ex. vintertid kan fukten orsaka att bromsarna fryser vilket kan få till följd att lastbilen inte går att bromsa. Om vattnet inte fryser kommer vattnet att skada ventiler i systemet, detta då ventiler är konstruerade av gummi och aluminium vilket är två material som inte tål vatten i större utsträckning.

När du gör din säkerhetskontroll på lastbilen ska du dränera lufttankarna. Hur ofta ska tankarna dräneras, när ska de dräneras, före eller efter körning och vad ska du titta efter när du dränerar tankarna?
Lufttankar

Visa svar >>

Dölj svar >>

En del lastbilar har självdränerande tankar och då kan du inte dränera några tankar, du får då information via datorn om något är fel.

Tankar ska dräneras 1 gång om dagen vintertid och då efter körning. Dränerar du före körning är risken stor att dräneringsventilen fastnar i öppet läge vilket förorsakar stora problem eftersom luften kommer att läcka ut via den fastfrusna ventilen. Sommartid räcker det att dränera en gång i veckan.

Vid dränering ska föraren titta efter två saker, olja och vatten. Om det kommer olja från tankarna är kompressorn på upphällningen. Den släpper ut olja i systemet. Nu gäller det att åtgärda felet snarast för att slippa höga reparationskostnader. Kommer det vatten vid dräneringen är lufttorkens filter mättat och ska omgående bytas ut.

Förklara vad en lågtrycksindikator gör och vad som är syftet med densamma?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lågtrycksindikatorn varnar föraren när lufttrycket i första (framhjulen) och andra (bakhjulen) bromskretsen är för lågt. I gamla STR-böcker står det att när trycket är mellan 4,5-5,5 bar ska ljud och ljus varna föraren. I moderna lastbilar kommer varningen när trycket understiger 6 bar. Ljud och lampa varnar bara då motorn är igång, när motorn inte är igång är det oftast bara en lampa som varnar.

Syftet är att inte föraren ska kunna köra iväg utan att färdbromsen fungerar tillförlitligt. Även fast trycket är strax över 6 bar och det går att köra är det inte lämpligt att köra iväg förrän manometrarna visar fullt tryck.
Bild4

Får man parkera i en tunnel?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej.

När en person blir påkörd i 30 km/h omkommer 1 av 10. Men hur många omkommer när de blir påkörda i 50 km/h?

Visa svar >>

Dölj svar >>

8 av 10.

Vilket ljus ska vara tänt när du kör i en tunnel?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Halvljus.

Vad är den vanligaste orsaken till brand i lastbilar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Överhettade hjullager.

Hur många viltolyckor sker det i Sverige varje år?

Visa svar >>

Dölj svar >>

44.000 st.

Om du kör på och skadar eller dödar ett vilt djur, är du då skyldig att anmäla detta till Polisen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Enligt jaktförordningen måste du markera platsen och meddela Polisen om du krockar med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn.

Du är inte skyldig att göra en Polisanmälan om du kör på något annat djur än de elva som räknats upp här ovan, t.ex. en grävling eller en räv. Men det kan vara bra att meddela Polisen om djuret är svårt skadat. Polisen kan då hjälpa till med avlivning. Om djuret blivit liggande mitt på vägen kan Polisen hjälpa till med att flytta på djuret.

Du bör inte själv försöka avliva djur om du inte är van att handskas med avlivning av vilt.

Vad ska du göra om du kör på ett djur och djuret försvinner från olycksplatsen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Märk ut platsen med en tydlig markering. Detta underlättar vid eftersökning.

Om du har jobbat natt under en längre tid, hur lång tid räknar man med att det tar innan du återfår normal dygnsrytm?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Normalt tar det två dygn.


Frågor på ERGONOMI OCH HÄLSA:

Vilka skyldigheter har du vid en trafikolycka?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Stanna kvar på platsen och i mån av förmåga hjälpa skadade. På begäran av någon som haft del i olyckan uppge namn och adress samt lämna uppgifter om händelsen.

Varför ska du inte placera en medvetslös person på rygg?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Tungan hos en medvetslös person är helt avslappnad vilket gör att den faller bakåt och täpper till luftstrupen med kvävning som följd.

Vilken gräns för narkotika gäller för en fordonsförare i trafiken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

0,0 promille.

Vad menas med begreppet L-ABC?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Anger i vilken ordning du ska arbeta med de skadade vid en olycksplats.

L=livsfarligt läge (Börja alltid med att få bort skadade från ett livsfarigt läge)

A=andning (Se till att skadade kan andas själva ev. ge mun-mot-mun metoden)

B=blödning (Stoppa blödning, stora blödningar stoppas med tryckförband)

C=chock (Blodcirkulationen i kroppen minskar. Håll den skadade lugn)

Vilket nödnummer kan du ringa om du är ute och kör i Europa?

Visa svar >>

Dölj svar >>

112.

Hur kan du få reda på om dina läkemedel är lämpliga eller olämpliga vid bilkörning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Läser bipacksedeln/innehållsdeklarationen. Givetvis kan du även kontrollera med din läkare.

När är skaderisken vid tunga lyft som störst?

Visa svar >>

Dölj svar >>

När du lyfter med böjd rygg.

Vad innebär tallriksmodellen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att man äter mat från hela kostcirkeln.

Livsmedelsverket rekommenderar hur stora intag Fett, Kolhydrater, Protein och Socker som är lämpligt för en vuxen person. Hur fördelar sig detta i %?

Visa svar >>

Dölj svar >>

10% Fett – 60% Kolhydrater – 20% Protein – 10% Socker.

Varför är inte Transfetter bra för kroppen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transfetter anses öka halten av dåligt Kolesterol vilket kan ge ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, prostatacancer och hjärtinfarkt.

Vilka maträtter innehåller Transfetter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Transfett hittar man framför allt i snabbmat och feta livsmedel som t ex pommes frites, pajer, piroger, feta kondisbitar, chokladbollar, småkakor, kex, godis och snacks.

Hur stort energibehov behöver du per dag?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Din vikt i kg _____ x 30 kcal = ______ kcal/dag.

Vad betyder begreppet BMI?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Body Mass Index. Så här räknar du ut ditt BMI. Ex. du väger 80kg och är 1,75m.

1,75 x 1,75 = 3,0625   80 delat med 3,0625 = 26,12

Undervikt 19,9.  Normalvikt 20-24,9. Måttlig övervikt 25-29,9. Fetma 30-34,9. Kraftig fetma 35-39,9. Svår fetma över 40.

Mättat fett rekommenderas att man äter i mindre mängder. Var förekommer mättat fett?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Smör – Ost – Fett kött – Feta mjölkprodukter – Friterad snabbmat – Kakor – Bakverk. Mättat fett har oftast en fast form i rumstemperatur.

Omättat fett är nyttigare än mättat fett. Var förekommer omättat fett?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Fet fisk – Vegetabiliska oljor (Oliv- och Rapsolja)  –  Paranötter – Avokado – Mjuka margariner. Omättat fett uppträder oftast som flytande i rumstemperatur.

Hur mycket frukt bör man äta varje dag?

Visa svar >>

Dölj svar >>

500 gram frukt per dag rekommenderas.

Hur länge bör man motionera varje dag?

Visa svar >>

Dölj svar >>

30 minuter per dag rekommenderas.

Vad gör du om någon satt i halsen?

images

Visa svar >>

Dölj svar >>

Tillämpar ”Heimlich Manöver”.

Du ger mun-mot-mun metoden. Hur ser du att personen får i sig luft?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Bröstkorgen höjer sig.

Vilken symtom brukar stress leda till?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Högt blodtryck.

Om du en morgon känner dig mycket trött, vad gör du om du ska påbörja ett körpass?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Stannar hemma.

Vilken tid på dygnet är det svårast att hålla sig vaken, den så kallade Vargtimmen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 03.00 – 05.00 på morgonen.

Hur märker man att en person lider av sömnapné?

apne

Visa svar >>

Dölj svar >>

Sömnapnè är när en person snarkar och har andningsupphehåll när han sover som varar längre än 10 sekunder. Ca 10% av befolkningen lider av denna sjukdom. I förlängningen kan detta ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur ser Tallriksmodellen ut?

Visa svar >>

Dölj svar >>

tallriksmodell

Tallriksmodellen gör det enkelt att välja klokt vid matbordet och hjälper dig att få tillräckligt med näring. Utrymmet på tallriken delas in i tre delar. Den minsta delen, ¼ av tallriken, fylls med kött, fisk, ägg eller ett vegetariskt alternativ t ex linser, kikärtor eller bönor. Resterande ¾ av tallriken fylls till hälften med potatis, pasta eller ris kompletterat med bröd. Återstoden fylls med rotfrukter och grönsaker kompletterat med frukt. Tallriksmodellens proportioner är alltid desamma, men storleken på portionen varierar efter hur mycket energi just du behöver.

Hur ofta rekommenderar forskare att man ska äta grönsaker?

gröns

Visa svar >>

Dölj svar >>

Varje måltid bör innehålla grönsaker och eller frukt.

Äter du frukt och grönsaker får du bättre skydd mot sjukdom och minskar risken för övervikt. Frukt och grönsaker innehåller vitaminer och mineraler som vi människor inte kan få på något annat sätt än att äta dem regelbundet. De är rika på näring men fattiga på energi och mättar så att man äter lagom utan att bli överviktig eller fet. Och så är de förstås bra för tarmen.

Hur gör du för att minska förhöjda blodfetter?

blodfett

Visa svar >>

Dölj svar >>

Motion och en balanserad kost minskar risken för höga blodfetter.

Det finns framför allt två sorters fett i blodet – kolesterol och triglycerider. Triglyceriderna används som energi i kroppen, och kolesterolet behövs för att bygga celler och bilda hormoner. Blir blodfetterna för höga kan det börja lagras fett inne i blodkärlen. Det kan leda till olika hjärt-kärlsjukdomar. Mängden av blodfetter påverkas av ärftliga anlag, men vad du äter och hur mycket du rör på dig har också betydelse.

Vilket midjemått brukar definieras som Bukfetma hos en man respektive hos en kvinna?

images

Visa svar >>

Dölj svar >>

Man 102 cm. Kvinna 88 cm.

Varför är fiberrik mat nyttig?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Fibrer är kolhydrater som inte kan brytas ner i tarmen och som vi därför inte tar upp. De ger därför inte någon energi men har ändå en väldigt viktig funktion. De ökar bland annat mättnadskänslan och ser till att tarmarna håller igång bättre genom att underlätta tarmpassagen. Får du i dig för lite fibrer riskerar du att drabbas av förstoppning. Många studier har visat att ett högt intag av fibrer minskar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Det finns olika typer av fibrer och man brukar dela in dem i grupper om lösliga respektive olösliga.Lösliga fibrer hittar du till exempel i frukter och grönsaker. Tillsammans med vatten bildar de en gel runt maten som vi äter vilket ger en smidigare och långsammare magsäckstömning. Det gör att man känner sig mättare och ger ett långsammare blodsocker. Lösliga fibrer har även en kolesterolsänkande effekt då de binder gallsalter. Det gör att levern blir tvungen att använda mer kolesterol för att bilda nya gallsalter och på så sätt kan kolesterolnivåerna sänkas.Olösliga fibrer hittar du i grovt bröd, fullkornsprodukter och kli. Olösliga fibrer sätter våra magar i arbete och sätter igång en bulkeffekt genom att absorbera mer vatten in till tarmen. Det gör att man minskar risken för trög mage och förstoppning.

Nämn några olika kostmodeller – dieter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

LCHF-dieten (Low Carb High Fat)
LCHF metoden är mycket effektiv att använda om du vill gå ner i vikt. Det går ut på att nästintill utesluta alla kolhydrater ur kosten och samtidigt äta mer fett. LCHF metoden har de senare åren blivit den mest populära metoden. Passar dig som kan tänka dig leva utan kolhydratrika livsmedel som exempel ris, pasta, potatis, kakor, godis och läsk.

5:2 Dieten
Väljer man att fasta enligt 5:2 metoden fastar man under två veckodagar och äter som vanligt under de andra fem. Under fastedagarna intar man endast ett mål och man väljer själv när på dygnet detta mål ska intas. För kvinnor ska kaloriinnehållet under dessa dagar ligga på ca 500 kcal och för män ca 600 kcal.

Medelhavskost
Kalorisnål medelhavskost är forskarnas favorit. Kosten kännetecknas av ett intag av fullkornsprodukter, baljväxter, frukt, grönsaker, olivolja, nötter och frön. Fågel och fisk äts betydligt oftare än rött kött. Kosten är rik på viktiga vitaminer och mineraler, nyttiga fetter och antioxidanter, ex polyfenoler som man bland annat hittar i olivolja.

GI
GI är också en lågkolhydratmetod. Kost med lågt GI (glykemiskt index) bryts ner långsammare vilket påverkar blodsockret positivt och man håller sig mättare längre vilket kan bidra till mindre småätande. Det höga intaget av fullkornsprodukter, grönsaker och baljväxter gör det möjligt att bli mätt på mat som innehåller förhållandevis lite energi.

Kaloridieten
Hederlig kaloriräkning har fungerat och fungerar fortfarande bra för många. Här äter du vad du vill och så länge du håller dig under ditt kaloribehov går de flesta ner i vikt. Metoden är densamma som viktväktarna fast de räknar om allt till poäng av någon anledning

Vilken symptom kan uppstå vid Proteinbrist?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Symptom på brist av protein kan vara att musklerna bryts ner, trötthet, blodbrist, försämrat immunförsvar, minskad ämnesomsättning, minskad fruktsamhet, tillväxten avstannar hos barn, håravfall, för tidigt åldrande, humörsvängningar, minnesproblem.

Protein är det viktigaste av de fyra energigivande näringsämnena. Ordet protein kommer från det grekiska ordet ”protos” som betyder ”det viktigaste” eller ”det första”. Livsmedel som innehåller mycket protein är Kött, fisk, fågel, ägg, mjölkprodukter, linser, bönor, sojabönor och tofu.

Om du jobbar natt, när bör du äta ditt huvudmål?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Eftermiddagen 17.00-19.00.

Nattsömnen har oerhört stor betydelse för blodsockerkontrollen i kroppen.På natten är kroppen normalt inte inställd på att vi ska äta. Studier har visat att ju mer människor äter på natten desto sämre är det för blodfetterna och blodsockret.De bästa råden som finns för skiftarbetare idag är att äta vid samma tidpunkt varje dag. Det gäller oavsett om man jobbar förmiddag, dag, kväll eller natt. Ett morgonmål efter nattpasset och före dagsömnen, mellan ungefär klockan 6 och 9. Nästa mål helst mellan klockan 11 och 14, men man ska inte sätta väckarklockan om man inte vaknar av sig själv. Slutligen ytterligare en huvudmåltid mellan 17 och 19 kompletterad med en måltid före midnatt.

Du har kört länge och känner dig trött, vad bör du göra?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Stanna och ta en tupplur. Ej längre än 30 minuter, detta då det kan göra att du blir ändå tröttare.

Vad lider man av om man får insulinkänningar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Diabetes.

Vilka risker utsätter man kroppen för om man sitter still mer än 4 timmar per dag?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och övervikt.

Hur många procent vatten består människokroppen av?

Visa svar >>

Dölj svar >>

60-70%.

Hur många procent protein består människokroppen av?

Visa svar >>

Dölj svar >>

15%. Proteinet bygger upp nya celler och muskler om man tränar.

Hur många procent fett består människokroppen av?

Visa svar >>

Dölj svar >>

10-20%. Fettet skyddar inre organ och är energikälla för kroppen, överskottet lagras som fettvävnad.

Hur många procent kolhydrater består människokroppen av?

Visa svar >>

Dölj svar >>

0,5%. Är energikälla och finns i blodet som blodsocker, i levern och i musklerna som glykogen.

Vid vilket midjemått definieras bukfetma hos män?

Visa svar >>

Dölj svar >>

102 cm. Fetma ökar risken för  hjärt- och kärlsjukdomar.

Vid vilket midjemått definieras bukfetma hos kvinnor?

Visa svar >>

Dölj svar >>

88 cm. Fetma ökar risken för  hjärt- och kärlsjukdomar.

Vid vilken promillehalt alkohol går gränsen för rattfylleri?

Visa svar >>

Dölj svar >>

0,2 promille. Straffet är oftast dagsböter och körkortsåterkallelse.

Vid vilken promillehalt alkohol går gränsen för grovt rattfylleri?

Visa svar >>

Dölj svar >>

1,0 promille. Straffet är oftast fängelse och körkortsåterkallelse.

Var går gränsen för hur mycket narkotika en bilförare får ha i kroppen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

För narkotika gäller nolltolerans.

Vad är typiska symtom vid långvarig stress?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Huvudverk.
Hjärtklappning.
Högt blodtryck.
Spänningar i kroppen.
Försämrat immunförsvar.
Magproblem.

Vilka är de typiska psykiska symtomen vid långvarig stress?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Oro och rastlöshet.
Aggressivitet.
Sömnproblem.
Nedstämdhet.
Koncentrationsproblem.


Frågor på SERVICE:

Ligger det på yrkesförarens roll att undervisa sina medtrafikanter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej. En trafiksituation som en yrkesförare uppfattar som helt galen, kan ha uppfattats helt annorlunda av den andre trafikanten och därför kommer reaktionen från den andre trafikanten att tolkas som att yrkesförare från det bolag som visas på lastbilen uppträder aggressivt i trafiken. Detta kan skada företaget image.

Om du anlitar ett åkeri, hur förväntar du dig att chauffören uppträder när han levererar varan som du beställt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Alla kunder blir nöjda om de får ett glatt-, positivt- och yrkesprofessionellt bemötande. Om lastbilen och föraren dessutom är hel och ren förstärks kundens positiva inställning till företaget som levererar varorna. Givetvis ska leveransen ske utan skador på godset.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se