2 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Öva på Grundteorifrågor

Våra grundteorifrågor motsvarar de frågor som kan förekomma på Trafikverkets teoriprov och är relevanta för samtliga behörigheter. Grundteorifrågorna berör trafikregler, människan och miljön men tar däremot inte upp specifika frågor om det fordon som du vill skaffa dig behörighet för att få framföra. Frågor om de olika fordonen hittar du istället under B-, BE-, C-, D- och CE-rubrikerna.

Frågor om Trafikregler:

Som förare är du skyldig att lämna fri väg för viss trafik, vilken trafik ska du lämna fri väg?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Alla utryckningsfordon som ger signal med ljud och eller ljussignal ska lämnas fri väg. Tåg ska alltid lämnas fri väg. Spårvagn ska lämnas fri väg om inte spårvagnen har väjningsplikt som utmärks med vägmärken.

Om du kör på eller på annat sätt rubbar en trafikanordning, vad är du då skyldig att göra?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du är skyldig att återställa anordningen i tillfredsställande skick. Om det inte går ska du kontakta Polis eller den som är ansvarig för de trafikreglerande anordningarna.

Vilka fordon SKA använda vägrenen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Cyklar, moped klass 1 och 2. Fordon som inte får köra snabbare än 40 km/h och fordon som är konstruerade för att få gå i högst 40 km/h. Dragdjur med vagn, den som rider och den som leder eller driver kreatur.

Vilka fordon FÅR använda vägrenen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Alla fordon får använda vägrenen för att underlätta framkomligheten för annan trafik. Detta är lämpligt om du kör långsammare än övrig trafik. Om kantlinjen är heldragen får bara fordon som skall använda vägrenen köra där.

Gå inte ut på vägrenen om det är skymd sikt, mörker, dimma eller om det av annan anledning kan utgöra fara. När du går ut på vägrenen för att underlätta omkörning måste placeringen vara konsekvent, inget vingel och placeringen ska vara så nära vägkanten som möjligt. När du går tillbaka in i körfältet ska du lämna företräde enligt utfartsregeln och ge tecken.

Vilken betydelse har den gröna pilen i trafiksignalen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den anger att du inte ska komma i kontakt med andra trafikanter som har grönt ljus när du svänger vänster vi denna signal. Mötande fordon kan endast få grönt för vänstersväng, de kan inte få grönt för färd rakt fram och till höger. Fotgängare och cyklister på den väg du ska svänga vänster in på ska inte få grönt ljus.

Vad innebär högerregeln?

högerregeln

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att du ska lämna företräde för andra fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller inte om Polisman ger tecken att åka, trafiksignal visar grönt ljus för dig, om vägmärken anger annat eller om utfartsregeln gäller.

Det svåra är att skilja mellan utfarter och vägkorsningar, men en tumregel kan vara att utfarter saknar gatnamn, däremot har en väg/gata alltid gatnamn. Lagtexten är också tydlig när det gäller att två fordon ska närma sig varandra, det betyder att om fordonet från höger tydligt stannar upphör högerregeln att gälla, eftersom fordonen då inte närmar sig varandra mer.

Vilka skyldigheter har du att förhålla dig till vid en vänstersväng?

vänstersv

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du är alltid skyldig att lämna mötande fordon företräde om de ska köra rakt fram eller till höger. Om mötande fordon ska svänga vänster gäller det att ni har ögonkontakt och genomför era vänstersvängar utan att kollisions risk föreligger.

Ge exempel på fordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Cyklar, mopeder, motorcyklar, personbilar, lastbilar, bussar, traktorer, motorredskap, terrängfordon. Fordon är allt som har hjul, band eller medar och inte löper på skenor. Det betyder att t.ex. spårvagnar inte räknas som fordon.

Tyvärr är det många förare som inte lämnar företräde åt cyklister och mopedister eftersom de inte tror att trafikreglerna gäller för dessa fordon. Men en cyklist/mopedist ska lämnas företräde på samma sätt som en personbil eller lastbil. Tyvärr tror också cyklisterna och mopedister att de inte behöver tillämpa gällande trafikregler eftersom de tror att de står utanför dessa regler.

Är det förbjudet att köra för sakta?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Enligt Trafikförordningens tredje kapitel 16§, där säger lagstiftaren att förare inte utan giltigt skäl får köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

Det händer att elever som gör körprov blir underkända på grund av att de kör för sakta och då har förarprövaren bedömt att eleven brutit mot denna förordning. Tyvärr är det ganska vanligt att förare inte känner till detta eftersom myndigheter endast pratar om överträdelse mot höga hastigheter.

Vad betyder förbuds skylten?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Förbud mot infart med fordon.

Ett fordon är allt som går på hjul, band eller medar. Vilket betyder att man inte får cykla förbi och mot färdriktningen på gatan. Däremot är det tillåtet att leda cykel, moped och tvåhjulig motorcykel mot färdriktningen. I andra änden av gatan sitter skylten enkelriktad trafik.

Vad betyder förbuds skylten?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Förbud mot fordonstrafik.

Ett fordon är allt som går på hjul, band eller medar. På denna gata är det förbjudet att färdas med ett fordon från båda hållen. I vissa fall kan tilläggs tavla förekomma. Ett sådant tillägg kan ex. tillåta boende att framföra fordon på gatan.

Får du stanna på huvudled för att släppa av en passagerare?

huvudled

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Du har rätt att stanna för att släppa av och på passagerare samt för att lasta och lossa. Detta eftersom det endast råder parkeringsförbud på huvudled.

Får du parkera på huvudled?

huvudled

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej.

Det råder parkeringsförbud på alla huvudleder. Däremot har du rätt att stanna för att ta upp och släppa av passagerare och gods.

Du kör på en väg med dubbla körfält i din färdriktning. Har du då rätt att köra om i det högra körfältet?

250px-Btd_rv44_sandnes

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, om hastigheten inte överstiger 70 km/h.

Vid högre hastigheter än 70 km/h är omkörning förbjuden på höger sida. Därför måste du alltid placera dig i det högra körfältet när hastigheten är högre än 70 km/h.

Vad innebär vägmärket på bilden?  

A10-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Vägmärket varnar för att vägen är slirig.

Vad betyder kombinationen av märken på bilden? 

Bild2 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 200 meter längre fram kommer du till en korsning där du har stopplikt.

Hur ska du passera en buss som står vid en busshållplats? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du bör passera bussen med stor marginal i sidled.

Orsaken till detta är att människor kan springa ut framför bussen.

Varför har man glykol i kylarvätskan?

Visa svar >>

Dölj svar >>

För att förhindra frysning.
Glykolblandningen har även andra uppgifter i kylsystemet, den  höjer kokpunkten, smörjer vattenpumpen och skyddar mot rostangrepp i kylsystemets olika delar.

Du kommer till en olycksplats. Vad är det första du bör göra?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Överblicka.

Vilken information får du av skylten på bilden?

 hämta

Visa svar >>

Dölj svar >>

Skylten visar hur fort du kör.

Är övergödning positivt eller negativt för miljön?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Övergödning är negativt för miljön.

Du har inte besiktigat ditt fordon inom föreskriven tid. Vad får det för konsekvenser?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ditt fordon beläggs automatiskt med körförbud.

Hur hög är bashastigheten inom tätbebyggt område?

Visa svar >>

Dölj svar >>

50 km/h.

Du kör med halvljus i mörker. På vilket avstånd upptäcker du i så fall en fotgängare som är utrustad med reflex?

Visa svar >>

Dölj svar >>

På ett avstånd av ca 125 meter.

Vad innebär vägmärket på bilden?

A21

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att en sträcka med vägarbete är slut.

Du har en personbil med följande registreringsnummer. När ska den besiktigas?

images

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kontrollbesiktning av personbil och lastbil som inte överstiger 3500 kg i totalvikt

Den 20 maj 2018 förändrades besiktningsreglerna.

Fordonet ska kontrollbesiktas

 • första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
 • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
 • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Du kan besikta ett fordon när du vill, det vill säga tidigare än de intervall ovan som anger när du senast måste besikta. Men tiden till nästa besiktning räknas alltid från den månad fordonet genomför en kontrollbesiktning.

Måste du rätta dig efter anvisningar som du får av en vägtransportledare?

vtl1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det är man alltid skyldig att göra.

Hur många personer skadas årligen i den svenska trafiken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 25 000 personer.

Hur hög är bashastigheten utanför tätbebyggt område?

Visa svar >>

Dölj svar >>

70 km/h.

Kan dubbfria däck slita upp skadliga partiklar från körbanan?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Även om dubbdäck är värst, sliter alla däck upp skadliga partiklar från körbanan.

Vilket av följande väglag brukar anses som allra mest förrädiskt; den första halkan eller en väg som är täckt av is?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den första halkan.

Vilken manöver brukar anses som farligast – att svänga höger eller vänster på landsväg?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att svänga vänster.

Du har ett B-körkort. Får du då dra släpkärran med den bil som finns på bilden?

släp

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, men endast om totalvikten på släpkärran och personbilen tillsammans inte överskrider 3,5 ton.

Vad är det som händer när ett fordon vattenplanar? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Vid vattenplaning ”lyfts” bilens däck upp från vägbanan och glider okontrollerbart på vattnet.

images

Vad innebär polismannens tecken på bilden? P5-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Tecknet betyder att du ska minska hastigheten.

Vad innebär polismannens tecken på bilden? P4-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Kör fram.

Vad innebär vägmärket?

F25-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att det vänstra körfältet upphör längre fram.

Man pratar ofta om singelolyckor. Men vad betyder ordet egentligen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Vid en singelolycka har endast ett fordon varit inblandat.

Precis innan en järnvägskorsning som saknar bommar, kör du om en cyklist. Är detta tillåtet?

sparvagskorsning_e4_nrkp

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon utan sidvagn.

Det är svårt att urskilja tjänstevikten på registreringsbeviset, hur kan du räkna ut vilken tjänstevikt personbilen har?

registreringsbevis

Visa svar >>

Dölj svar >>

Genom att minska Totalvikten (1.840kg) med Maxlasten (300kg). Tjänstevikten blir då 1.540kg.

Vad innebär vägmärket på bilden?

Förbud mot infart

Visa svar >>

Dölj svar >>

Förbud mot infart med fordon.

Du får leda en cykel samt tvåhjuliga mopeder och motorcyklar.

Har du rätt att hindra någon från att genomföra en osäker omkörning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej.

Man får varken öka hastigheten eller på något annat sätt försvåra omkörningen.

Hur många passagerare får du medföra i en personbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lika många passagerare som personbilen är registrerad för.

Du kör med helljus i mörker. På vilket avstånd bör du då upptäcka en person med reflex?

Visa svar >>

Dölj svar >>

På ca 450 meters håll.

Har bilen på fotot rätt att parkera på det sätt som skett? images 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, på grund av att det är för nära övergångsstället.

Enligt Trafikförordningen får ett fordon inte stannas eller parkeras på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart.

Innebär detta vägmärke ett automatiskt förbud mot U-sväng?

C25-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej.

Får du framföra en lätt lastbil (högst 3,5 tons totalvikt) med ett B-körkort som är utfärdat år 2011?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Vad innebär vägmärket?

T21-3

Visa svar >>

Dölj svar >>

Uppställning av fordon.

Vägmärket anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats.

Vad innebär vägmärket?

F18-6

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att det endast finns ett körfält i färdriktningen.

Det är en nederbördsrik vinterdag med nio plusgrader. Behöver du då vara uppmärksam på underkylt regn?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej.

Kan vållande till annans död i samband med rattfylla leda till mer än två års fängelse?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det kan det.

Om en alkoholpåverkad förare vållar någon annans död kan han/hon få upp till 8 års fängelse.

Vad betyder ordet handlingsberedskap?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det betyder att du är beredd på att agera när du misstänker att en farlig situation kan uppstå.

Du kör en bensindriven bil som är utrustad med katalysator. Är då bränsleförbrukningen som högst vid långa sträckor?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, bränsleförbrukningen är som högst vid korta sträckor.

Du har ett körkort med behörighet B. Är det då tillåtet för dig att köra en lätt lastbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det är det.

Hur många procent högre är utsläppen av skadliga partiklar från en dieselmotor som saknar partikelfilter jämfört med en dieselmotor som är utrustad med partikelfilter?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Över 1 000 procent högre.

Äger kaffe förmågan att minska trötthet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, faktiskt. Dock bara tillfälligt.

Är det sant att ozon är bra i atmosfären men farligt nära jordytan?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det är sant.

Det är den 5 april. Får du då parkera enligt vägmärket?

 C37-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det får du.

Det är parkering förbjuden från vägmärket och fram till nästa korsning på jämna datum.

Vad innebär vägmärket?

 C29-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det innebär att det är förbjudet för tunga lastbilar att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och motorcyklar utan sidvagn.

Får du använda sommardäck en decemberdag då det snöar kraftigt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, under förutsättning att du utrustar dina sommardäck med snökedjor.

Vad innebär vägmärket? 

C39-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Förbud att stanna och parkera.

Du har ett B-körkort och enligt dina beräkningar får du inte dra en viss släpvagn. En god vän till dig påstår dock att han har rätt att framföra släpvagnen. Kan han ha rätt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, din gode vän kan till exempel ha BE-behörighet.

Är det sant att trötthet kan jämställas med rattfylla vid en trafikolycka?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det är korrekt.

Är följande påstående korrekt – ”En oerfaren förare fokuserar främst på saker som rör sig”?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, en oerfaren förare fokuserar främst på saker som står still.

Vad innebär vägmärket?

E7-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Gågata.

Du kör i tät trafik och vill svänga i nästa vägkorsning. Kan du då blir tvungen att avstå från att svänga?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, om du orsakar onödigt hinder för bakomvarande trafik.

Enligt Trafikförordningen får man endast svänga om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. 

Är det bäst att styra framför eller bakom en älg som håller på att korsa vägen framför ditt fordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det är bäst att styra bakom älgen eftersom sannolikheten är stor att den kommer att fortsätta över vägen.

Får du lov att göra en omkörning när du har passerat detta vägmärke?

A35-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, under förutsättning att omkörningen kan genomföras på ett säkert sätt.

Du vill ta del av de lokala trafikföreskrifterna. Var någonstans vänder du dig i så fall?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Till kommunen.

På Transportstyrelsens hemsida kan du hitta en databas över alla kommuners lokala trafikföreskrifter.

Vilken typ av däck har störst risk att råka ut för vattenplaning; smala däck, normala däck eller extra breda däck?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Extra breda däck.

Du närmar dig ett övergångsställe i din bil. En äldre man står på trottoaren vid övergångsstället och vinkar åt dig att köra. Hur bör du agera?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Först ser du till att skapa god ögonkontakt med mannen – därefter kör du utan att stanna.

Du får låna en bil som är utrustad med alkolås. Vad innebär det?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att bilen är försedd med ett system som gör att den inte kan startas av en alkoholpåverkad person.

Vad kallas ett galler över vägen som hindrar djur från att passera?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Färist.

Vad innebär vägmärket?

H16-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Friluftsområde.

Vad innebär ett funktionshinder?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att en person inte klarar av det som krävs av personen i en viss situation.

Hur många gånger högre risk att dödas löper en förare i åldersgruppen 18–24 år som kör bil med över 0,5 promille alkohol i blodet, jämfört med en nykter förare i samma åldersgrupp?

Visa svar >>

Dölj svar >>

900 gånger högre risk.

Du råkar skada ett vägmärke så att andra trafikanter inte kan se det. Vad ska du i första hand göra?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du bör försöka återställa vägmärket.

Du kommer till en korsning med stopplikt och stopplinje. Var ska du stanna någonstans?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du ska stanna så att framhjulen befinner sig precis innan stopplinjen.

Vad betyder vägmärket?

 D1-3

Visa svar >>

Dölj svar >>

Påbjuden körriktning rakt fram.

Du är ute och kör när lampan på bilden börjar lysa på din instrumentbräda. Vad varnar lampan för och vad ska du göra?

oljetryc

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lampan varnar för att det är något fel på oljetrycket. Du bör stänga av motorn så fort som möjligt eftersom motorn annars kan skadas.

Du kommer till ett gångfartsområde. Vad är det som gäller?

E9-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du måste lämna företräde åt alla gående, du får endast framföra ditt fordon i gångfart och du får endast parkera på särskilt utmärkta parkeringsplatser.

Hur många procent av de fotgängare som körs på i en hastighet av 30 km/h dödas?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 10 procent dödas.

Du kör personbil. Vilket körfält ska du då välja i följande situation?
kollektivfält

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du ska välja det vänstra körfältet eftersom det högra körfältet är avsett för kollektivtrafik.

Hur många procent av alla som dödas i trafiken är kvinnor?

Visa svar >>

Dölj svar >>

25 procent.

Vad innebär polismannens tecken?

1315014680

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det innebär stopp för trafik som kommer såväl framifrån som bakifrån.

Vilket försämrar körförmågan mest; att skicka ett sms under körning eller att dricka en folköl innan körning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att skicka ett sms.

Vad kallas det när man ofrivilligt somnar en mycket kort stund?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det kallas för mikrosömn.

Vad innebär vägmärket?

C28-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att omkörningsförbud upphör.

Var någonstans inträffar de svåraste trafikolyckorna; inom tätbebyggt område eller utanför?

Visa svar >>

Dölj svar >>

De inträffar utanför tätbebyggt område.

Orsaken är att hastigheterna oftast är högre utanför tätbebyggda områden.

Har cyklister och mopedförare rätt att passera bilar till höger?
cykel

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det har de.

Om stopplinje saknas, var ska du då stanna någonstans innan du kör ut på den angränsande vägen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Om stopplinje saknas, ska du stanna så nära den korsande vägen som möjligt.

Hur är det; behöver alla batterier fyllas på ibland med destillerat vatten eller inte?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, det finns underhållsfria batterier.

Du är ute och kör personbil på en landsväg när du märker att en bakomliggande bil tänker köra om dig. Hur ska du agera?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Genom att hålla till höger.

Du kommer till en bro där denna skylt är uppsatt. Ska du eller den mötande lämna företräde?

B6-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du måste lämna företräde.

Du kör i ett accelerationsfält i avsikt att köra ut på en motorväg. Vem ska väja för vem?

250px-Dustpuppy-Autobahn

Visa svar >>

Dölj svar >>

Varken du eller trafiken på motorvägen har företräde. Istället ska ömsesidig hänsyn och anpassning tillämpas.

Du kör i 110 kilometer per timme (km/h). Hur många meter per sekund (m/s) färdas du i?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du färdas i 30 meter per sekund.

Du har ställt av ditt fordon. Måste du i så fall betala både trafikförsäkring och fordonsskatt? 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, du behöver varken betala trafikförsäkring eller fordonsskatt.

Får du tillfälligt köra ut på vägrenen i följande situation?

ren-vägren

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, det får du inte eftersom det finns en heldragen linje som avgränsar körbanan från vägrenen.

Vem ska väja för vem i följande situation?

t-korsning_bild

Visa svar >>

Dölj svar >>

Du ska väja för den röda bilen. Eftersom högerregeln gäller har du väjningsplikt mot alla fordon som kommer från höger.

Du får punktering på en 70-väg och stannar på vägrenen för att byta till ett nödhjul. Måste du sätta ut en varningstriangel eller inte?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det måste du eftersom hastigheten på vägen är högre än 50 km/h.

Är det mycket bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt att använda sig av handsfree än att hålla mobilen i handen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, att använda handsfree minskar i princip inte alls farorna med att prata i mobiltelefon. Att det är så beror på att det är själva samtalet som stör.

Hur är det egentligen; gäller högerregeln i en cirkulationsplats eller inte?

images

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, det gör den inte.

Måste du alltid stanna när du ska lämna fri väg för ett utryckningsfordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, du måste bara stanna om det är nödvändigt.

Du ska göra en kontroll av bromsarna på en bil som står still. Hur hårt ska du då trycka på bromspedalen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Så hårt du kan.

Är avståndet mellan bilarna på bilden tillräckligt med tanke på att de kör i 70 km/h?
images

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, avståndet mellan bilarna är alldeles för kort.

Du har precis bytt till sommardäck. Hur bör du förvara dina vinterdäck under den tid som de inte används?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Svalt, torrt och mörkt.

Du närmar dig en busshållplats där en buss står och blinkar för att köra ut på ”din” väg. Ska du släppa fram bussen eller inte?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Om hastigheten på vägen är 50 km/h eller lägre, är du skyldig att släppa fram bussen.

Vad är ett så kallat stigningsfält?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det är ett extra körfält som är till för att underlätta omkörningar i långa eller branta backar.

Vilket är lättast; att bedöma avståndet till bilen framför i ett öppet landskap eller på en kurvig väg?

Visa svar >>

Dölj svar >>

På en kurvig väg.

Ser de vanligaste kontrollamporna ungerfär likadana ut på alla bilars instrumentpaneler?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, de har ett likartat utseende.

Hur stort bör avståndet vara mellan dig och den krockkudde som finns inbyggd i ratten?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det bör vara 25 cm, för att du inte ska skadas när krockkudden löser ut.

Är följande påstående korrekt – ”En bils väggrepp förändras alltid så fort man kopplar på ett släp”?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, bilens väggrepp kan både försämras och förbättras. Förändras gör det dock alltid.

Du kör en bil med bra bromsar i 50 km/h på en torr asfaltsväg och har en reaktionstid på 1,5 sekunder. Hur lång blir din stoppsträcka?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den blir ca 30 meter.

Vad betyder ordet hastighetsanpassning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att anpassa sin hastighet efter trafiksituationen.

Vad menas med termen ”konstruktiv högsta hastighet”?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den högsta hastighet som fordonet är byggt för.

När det gäller tunnlar och vägportar finns ett generellt förbud. Vilket?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det är förbjudet att stanna och parkera på båda dessa ställen.

Du är ute och går i mörka kläder och utan reflex. På vilket avstånd upptäcker en bilist dig i halvsljussken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

På ca 25 meters avstånd.

Om du eftersträvar att katalysatorn ska arbeta effektivt, vilket varvtal ska du då inte överskrida?

Visa svar >>

Dölj svar >>

3 000 varv/minut.

motorhuv
Var kontrollerar du oljenivån någonstans?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Med oljestickan Nr 4 på bilden.

motorhuv
Var ska du fylla på spolarvätska någonstans?

Visa svar >>

Dölj svar >>

I behållare Nr 1 på bilden.

Kan rattfylleri leda till fängelse och i så fall hur länge?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, rattfylleri kan leda till fängelse i upp till sex månader.

Hur många procent av 60-åringar har någon typ av synfel?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Så många som ca 80 procent.

Vad innebär förkortningen PM10?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Mikroskopiskt små och skadliga partiklar.

Hur många passagerarplatser får det som maximalt finnas i en Personbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Maximalt 8 passagerarplatser.

Vad menas med begreppet Personbil klass 2?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Husbil.

Lätt Husbil får du köra med körkortsbehörigheten B. Tung Husbil kräver C-körkort, men den som tagit sitt B-körkort innan 1/7-96 kan köra Tung Husbil på sitt B-körkort.

Vid vilket antal passagerarplatser räknas fordonet som Buss?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Vid fler än 8 passagerarplatser registreras fordonet som Buss. För att få köra buss krävs D-körkort.

images
Vad innebär begreppet Traktor A och vilken är den högsta hastighet som den får vara konstruerad för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Traktor är ett dragfordon och den får inte vara konstruerad för högre hastighet än 40 km/h. Baktill på Traktorn ska det sitta en LGF-skylt.

Vad menas med begreppet LGF?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Långsamt Gående Fordon. LGF

Vad innebär begreppet Motorredskap?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ett Motordrivet Fordon som används som redskap t.ex. Grävmaskin, Hjullastare eller Mobilkran.

Motorredskap indelas i klass 1 och klass 2. Klass 1 får vara konstruerad för högre hastighet än 30 km/h och har en gul 50-skylt baktill. Klass 2 får vara konstruerad för en högsta hastighet av 30 km/h och har en LGF-skylt baktill.

Vilken är den högsta Totalvikt för att ett släpfordon ska få räknas som lätt släpfordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

750 kg.

Släpfordon med högre Totalvikt räknas alltid som tungt släpfordon. Ett undantag i lagtexten ger den som har ett B-körkort tillstånd att köra Personbil med Tungt släpfordon om den sammanlagda Totalvikten på Personbilen och Släpfordonet inte överstiger 3,5 ton.

Vilken Försäkring krävs för alla Motordrivna fordon som används på väg?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Trafikförsäkring. Denna försäkring ersätter skador på personer samt annans egendom.

Den som inte betalar Trafikförsäkring på ett fordon som inte är avställt tvingas betala en hög avgift till Trafikförsäkringsföreningen, avgiften kan variera från några hundra kronor per dag upp till några tusen kronor per dag. Dessa pengar används för att betala ut ersättning vid skada där fordonen varit oförsäkrade.

Trafikförsäkringen är obligatorisk, men vilka fler försäkringar kan du välja till?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Delkasko. Tillsammans med Trafikförsäkringen brukar denna försäkring kallas för Halvförsäkring. Denna försäkring täcker för Stöld-, Brand- och Glasförsäkring. Ibland kan den även ersätta för ytterligare skador, men det beror på fordon och försäkringsbolaget.

Helförsäkring. Omfattar Trafikförsäkring och Delkasko men täcker även skadorna på det egna fordonet.

Får du svänga vänster i korsningen på bilden? IMG_0556

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Skylten Enkelriktad trafik börjar vid skylten och upphör vid förbudsskylten, ”Förbud mot infart med fordon” som oftast känns igen från baksidan då den har en välvd form. Det är därför helt ok att svänga vänster eftersom man inte kör mot färdriktningen.

Får du passera skylten på bilden?

IMG_0555

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Enligt 8kap 1§ 1998:1276 i Trafikförordningen är det tillåtet att korsa Gågata. Annars är det endast tillåtet att köra ett motordrivet fordon på Gågata vid varuleverans, då man hämtar sjuka eller rörelsehindrade personer, transport till och från hotell eller liknande eller om boende måste ta sig till och från sitt hem.

I ovanstående fall har förare skyldighet att lämna företräde åt gående, förare får inte köra fortare än gångfart (ca 3-5 km/h), parkering får bara ske på utmärkta P-Platser.

Vad innebär denna skylt?
B8-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Cykelöverfart.

Fordonsförare är skyldig att lämna cyklister och mopedförare på moped klass 2 företräde om de avser att korsa vägbanan.

Skylten ska kombineras med vägmarkering för Cykelöverfart (fyrkantiga vita sockerbitar) och en Väjningslinje (trekanter, så kallade hajtänder) för fordonsförare på vägbanan.

cykelöverfart

Cykelpassage ( dagens cykelöverfarter )
En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering.
En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad

Cykelöverfart
En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke. Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att
fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

 

Frågor på Människan i Trafiken

Vad är karakteristiskt för en Impulsiv förare?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Bild1
Dessa personligheter ställer ofta till med stor oreda i trafiken och tyvärr leder deras beteenden också allt för ofta till olyckor.

Vad karakteristiskt med en förare som alltid försöker bortförklara sina misstag?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Bild2

Dessa förare ser aldrig sina egna misstag, utan lägger skulden på andra förare eller andra saker.

Dessa förare lär inte av egna misstag och utvecklas därför inte till det bättre trots större erfarenhet som förare.

Vad karakteristiskt för begreppet Bortträngning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Bild3

Att blunda för risker. Trots vetskapen om en fara kan människan blunda för faran om andra starkare stimuli får oss att flytta tankarna till något som för tillfället är viktigare för oss. Vanligt är att förare som är stressade av olika anledningar, utsätter sig själv och andra för en större risk då de chansar för att hinna i tid t.ex.

Vad innebär begreppet Reaktionsbildning?
Bild4

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det ena jag vill, det andra jag gör.Det är ett tvärt om beteende.

En förare kan köra tufft för att imponera på någon eller några, trots att föraren i själva verket är både osäker och rädd

Vad innebär begreppet Självhävdelse?
Bild5

Visa svar >>

Dölj svar >>

En person som har så stort behov av att visa upp sina positiva sidor att han ser det som en förolämpning att t.ex. bli omkörd, har så starkt självhävdelsebehov att han utgör en olycksrisk.

Vad innebär begreppet Prestigetänkande? Bild8

Visa svar >>

Dölj svar >>

Alla har behov av inflytande och anseende. Men personer som försöker sätta sig på andra för att uppnå detta kan utgöra en stor risk i trafiken. Dessa personer har oftast ett mindervärdeskomplex att övervinna.

Hur reagerar en förare på stress?
154, 7_3_GIF

Visa svar >>

Dölj svar >>

Negativ stress kan göra att en förare tappar förmågan att tänka logiskt och att flera av förarens sinnen helt blockeras eller kraftigt försämras, vilket kan försätta föraren i ett paniktillstånd. Bland annat går förarens periferiseende förlorat vid negativ stress.

Positiv stress kan däremot göra att föraren blir mer alert och motiverad i sin körning.

Undvik att utsätta dig för allt för svåra trafiksituationer innan du har fått stor vana på att framföra ditt fordon.

Vad innebär begreppet Periferiseende?

 

Visa svar >>

Dölj svar >>

Periferiseende är förmågan att upptäcka det som händer vid sidan av vägen samtidigt som blicken är riktad framåt. Människans öga är konstruerat för att kunna se upp till 180 grader horisontellt från centrum.

Om hjärnan belastas med för mycket information försämras denna förmåga, t.ex. vid hög stress. Även stimulerande medel och trötthet försämrar förmågan att upptäcka föremål vid sidan av vägen.

Bild1

Hjärnan har även en förmåga att fylla ut/lura dig att se saker som inte finns eller att sudda ut sådant som finns. Förstora upp och titta på krysset i centrum av bilderna och fundera på vad du egentligen ser!

Förvrängda-ansikten

Vad menas med Selektiv Varseblivning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Begreppet Selektiv perception betyder att vår hjärna stänger ute saker från vårat medvetande som inte passar vår invanda föreställningsram. ”Vi ser det vi vill se och det vi vill höra”. Detta styrs av våra erfarenheter, vårat humör och vår livssituation.

FöreFöre

En ovan förare har inte förmågan att stänga ute ”rätt” saker och överbelastas därför i komplicerade trafikmiljöer. Erfarna förare har lättare att stänga ute ”rätt” saker och har därför lättare att upptäcka det som är viktigast för att lösa en given trafiksituation.

Efter 2 ölEfter 2 öl

Prova att vända bilderna upp och ned.

Får du köra bil om du plötsligt råkat ut för kraftfull tandvärk?

8, 7_30_GIF

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej, det är mycket olämpligt eftersom koncentrationen på bilkörningen försämras då värken från tanden tar över. I händelse av trafikolycka kan du tilldömas till vållande om det kan påvisas att tandvärken påverkat körningen negativt.

Hur många procent av trafikolyckorna brukar forskarna härröra till trötthet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Mellan 15 till 35 procent.

Vilka varningstecken ska du vara uppmärksam på för att inte somna bakom ratten när du kör ditt fordon?

8, 7_3_GIF

Visa svar >>

Dölj svar >>

Slö och oengagerad – Tanketröghet – Gäspning – Frusen – Dubbelseende – Sämre samordningsförmåga – Huvudknyck – Sömn.

Straffet vid en trafikolycka om föraren somnat är detsamma som om föraren är alkoholpåverkad.

Vid vilken tid på dygnet inträder den så kallade ”Vargtimmen”, den tid då dygnsrytmen påkallar att vi ska sova?

varg13

Visa svar >>

Dölj svar >>

03.00 till 05.00 på natten.

Om du känner att du börjar bli trött och du fortfarande har en bra stund kvar att köra innan du är framme. Hur bör du då göra?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Stanna och sov en stund. Men inte mer än 30 minuter. Vid längre sömn blir det väldigt svårt att piggna till igen.

Var går gränsen för Rattfylleri och vilket blir straffet för Rattfylleri?

7, 7_3_GIF

Visa svar >>

Dölj svar >>

Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsen för omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft.

Rattfylleri ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Var går gränsen för Grovt Rattfylleri och vilket blir straffet för Grovt Rattfylleri?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även påverkade förare som inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten, kan dömas för grovt rattfylleri även om de inte nått upp till gränsvärdet.

Föraren kan dömas till fängelse i högst två år.

9_90_GIF

Vilka personer får stoppa förare och genomföra alkoholutandningsprov?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Polisen, bilinspektörer, tullpersonal och personal hos Kustbevakningen har rätt att utföra alkoholutandningsprov på väg.

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument, kallat Evidenzer.

Den misstänkte får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en polisstation eller i en polisbuss. Från de båda utandningarna räknar instrumentet ut ett medelvärde på alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund för domstolsbeslut av straff och för körkortsåterkallelser.

Vad blir straffet om du kör motordrivna fordon med narkotika i kroppen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Sedan den 1 juli 1999 är det enligt lag förbjudet att köra med ett narkotikaklassat ämne i blodet. Nollgränsen för narkotikaklassade medel innebär att det är förbjudet att köra motorfordon med narkotika i blodet oavsett om man är påverkad eller inte.

Som narkotika räknas både illegal och legal narkotika. Det innebär att det finns en nollgräns för allt som vanligen förknippas med narkotika, exempelvis amfetamin, hasch och kokain. Men det är många fler substanser som är narkotikaklassade.

Kan man påskynda alkoholförbränningen i kroppen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej.

Vad innebär begreppet Ytinlärning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att snabbt plugga in frågor inför prov, utan att få förståelse för innebörden. Ytinlärda kunskaper faller snabbt i glömska.

Vad innebär begreppet djupinlärning?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Att den inlärda kunskapen baseras på förståelse. Denna kunskap är mer varaktig än ytinlärning.

Vad innebär begreppet Grupptryck?164b, 7_3_GIF

Visa svar >>

Dölj svar >>

Grupptryck är negativt och personen som påverkas kan göra saker helt mot sin vilja och han/hon utsätter sig oftast för saker som han/hon inte klarar av. I trafiken kan detta leda till allvarliga situationer och olyckor.

Personer med dåligt självförtroende är mer lättpåverkade för grupptryck. Undersökningar visar att killar oftare faller för grupptryck.

Gruppåverkan är kan vara positiv i den bemärkelsen att en grupp kompisar eller nära vänner kan få en person att avstå från att göra något där han/hon utsätter sig för farligheter.

Varför bryter så många trafikanter mot trafikregler?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Enligt forskare är orsakerna:
– Bristande uppmärksamhet.
– Bristande kunskap om regelsystemet.
– Avsaknad av förståelse för trafikreglerna.
– Förare avsätter för lite tid till körningen och blir därför stressade när de märker att de inte hinner fram i tid.

147, 7_2_GIF
I vilken/vilka trafiksituationer är äldre förare mer olycksdrabbade än yngre förare?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Äldre förare råkar oftare ut för olyckor i komplicerade korsningar än yngre förare.

Vad är skillnaden mellan oerfarna och erfarna förare?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En erfaren förare har;
– bredare och längre avsökningsområde
– ett mer systematiskt avsökningsbeteende
– mer fokus på rörliga föremål än fasta föremål
– lättare att förutse situationer som kan komma att uppstå i trafiken

Vilket är kravet på synskärpan för att få köra Motorcykel, Personbil, Personbil med tungt släp, Traktor och Moped klass I?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,5 med bästa
korrektion. Binokulärt = Båda ögonen.

Kan synskärpan försämras några år efter en godkänd syntest?

Visa svar >>

Dölj svar >>

I slutet av oktober genomfördes Synbesiktningen – ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. När synen testades på 2 771 bilister visade det sig att många har långt sämre syn än de själva tror. 9 av 10 anser att de har tillräckligt bra syn för att köra bil medan statistiken nu visar att 53% behöver annan synkorrigering.

15% har så stora differenser mellan sin nuvarande glasögonstyrka och den de borde ha att de utgör en direkt trafikfara. De uppmätta synfelen visade skillnader på 30% nedsatt synskärpa eller mer, vilket innebär att synen försämras på avstånd över två meter.

Vidare visar undersökningen att män och kvinnor är i lika stort behov av synkorrigering men att inställningen till mörkerkörning skiljer sig markant mellan könen. Medan varannan kvinna är osäker på sin synförmåga vid mörkerkörning känner 63% av männen sig trygga bakom ratten i mörkret

barn

Varför har barn svårare att klara sig i trafiken än vuxna?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Därför att barn;
– inte är medvetna om riskerna i trafiken
– inte har utvecklat sin syn och hörsel ännu
– har svårt att bedöma fordons hastighet och avstånd
– saknar tillräcklig erfarenhet

Om du backar på ett fordon på en parkeringsplats och inte vidtar några åtgärder. Vilket är straffpåföljden?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Straffpåföljden blir Smitning (avvikande från trafikolycksplats). Påföljden kan variera mellan varning och 4 månaders körkortsåterkallelse.

Vid en olycka med endast materiella skador ska du uppge ditt namn och adress till de inblandade. Du är också skyldig ge dem de upplysningar de önskar om det inträffade.

Hur ska du agera om du kommer först till en trafikolycka och det finns en eller flera skadade på platsen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den arbetsordning som rekommenderas i STR:s utbildningsmaterial är följande:
1. Överblicka (antal skadade, skadornas art och om fordon behöver flyttas)
2. Varna (varna andra trafikanter så inte en ny olycka inträffar)
3. Larma 112 (svara på SOS:s frågor, de hjälper dig att agera rätt)
4. Ge första hjälpen

Vad innebär uttrycket L-ABC inom första hjälpen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

L = Livsfarligt läge (flytta på skadade som är utsatta för ytterligare fara)
A = Andning (skapa fri luftväg, ge andningshjälp)
B = Blödning (stoppa kraftig blödning, håll den blödande kroppsdelen högt)
C = Cirkulationssvikt (lugna ner den skadade, ge värme)

Anmäl dig till en Första Hjälpen Kurs. Du vet aldrig när en medmänniska behöver din hjälp. Om du själv råkar ut för en olycka önskar du att någon kommer till din undsättning, därför bör du också skaffa dig kunskap så du kan hjälpa andra.

Får ?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej,.

Frågor om Statistik:

Tyvärr envisas Trafikverket med att ta med ett antal frågor kopplade till statistik på sina Teoriprov. I grunden är dessa frågor missvisande då källfakta oftast är otillfredsställande. Detta är vad Transportstyrelsen själva skriver på sin hemsida när det gäller det statistiska underlaget:

Den preliminära statistiken över dödade kan innehålla personer som avlidit till följd av sjukdom eller till följd av avsiktliga händelser (t.ex. självmord). Dessa utesluts ur den officiella statistiken när dödsorsaken fastställts. Vidare kan antalet öka, om vi i efterhand får kännedom om att en skadad person har avlidit inom 30 dagar till följd av olyckan.

Långt ifrån alla olyckor rapporteras

Dödsolyckorna rapporteras så gott som alltid till polisen, medan endast ungefär hälften av de svåra skadefallen rapporteras och ungefär en tredjedel av de lindriga. Bortfallet varierar dessutom med bland annat trafikantkategori, olyckstyp och den skadades ålder. Exempelvis är skadade cyklister, särskilt i singelolyckor med lindriga skador, starkt underrepresenterade i den officiella statistiken. Att rapporteringsgraden är så låg beror på att det sällan finns skäl för polisen att utreda om det skett något trafikbrott i samband med olyckan. Rapporteringsgraden kan också variera över tid och mellan olika delar av landet.

Alla statistikfrågor är relaterade till 2013, då detta är den senast aktuella statistik som finns att tillgå för närvarande.

Hur många personer dödades i trafikolyckor under året?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Exakt 260 personer (ca 300 personer). Självmord exklusive.

Den kraftiga sänkningen av antalet dödade från och med 2010 beror på att självmord genom att orsaka trafikolycka togs bort ur statistiken från och med 2010. Dessförinnan var det betydligt fler dödade i trafiken. Det är ca 1/3 av dödsolyckorna som är självmord.

Hur många personer skadades svårt i trafikolyckor under året?

Visa svar >>

Dölj svar >>

2716 personer skadades svårt i Trafikolyckor. (ca 3.000 personer)

Med svårt skadad menas att skadan har varit så allvarlig att det krävts sjukhusvård. 

Hur många personer skadades lindrigt i trafikolyckor?

Visa svar >>

Dölj svar >>

17.803 personer skadades lindrigt i Trafikolyckor.

Hur många procent av de allvarliga trafikolyckorna kan relateras till trötthet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 15-30 % enligt forskare.

Hur många procent av omkomna förare var alkoholpåverkade?

Visa svar >>

Dölj svar >>

20%.

Hur många olyckor med älg, hjort, vildsvin, rådjur och andra större vilt sker årligen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ca 40.000 viltolyckor.

Vilka förare är överrepresenterade i olycks- och rattfylleristatestiken?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Unga män i åldrarna 18 till 24 år.

Hur många gånger vanligare är det att män omkommer i trafiken än kvinnor?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Åtta gånger vanligare.

Hur många procent av de som omkommit när de färdats i en bil använde inte bilbältet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

40%.

När är risken störst att somna bakom ratten, i början-, i mitten- eller i slutet av körsträckan?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Strax innan man är framme och det beror på att man då slappnar av.

Vilka veckodagar löper unga förare störst risk att dödas i trafikolyckor?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Fredag till söndag.

Får ?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej,.

Miljö

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej,.

 

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se