2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Öva på frågor för lastbil med tungt släp

Här kommer du att hitta frågor som du ska kunna svaret på om du ska ta körkort på lastbil med tillkopplat tungt släp.

Då denna del av vår hemsida är under uppbyggnad, hoppas vi att du har överseende med att våra CE-frågor ännu inte är helt klara. Orsaken till att vi i dagsläget inte har så många CE-frågor, är att vi istället har prioriterat att ta fram frågor för behörigheterna C och D.

 

 

Vilket är det största glapp som tillåts på VBG-kopplingens (57 mm) bult?

Visa svar >>

Dölj svar >>

1,5 mm. Bulten får aldrig understiga 55 mm. Bulten är 56,5 mm när den är ny.

pup5b7nr7ku6dkrwon5vgealztte4o8
Hur stort glapp får det vara på dragstångens dragögla på en 57 mm ögla?

Visa svar >>

Dölj svar >>

2,5 mm. Slitringen i dragstången får aldrig bli större än 59,5 mm. Slitringens diameter är 57,65 mm när den är ny.

f3sxwcpbxozx5rgo8n7wm0citgjwqwj
Om du knäcker en dragstång, får du värma och rikta den eller svetsa i den?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej. En dragstång ska bytas ut om den är skadad. På vissa stänger går det att byta ut delar av stången och det är givetvis tillåtet.

Om matarledningen mellan lastbil och släpfordon brister, vad händer då med släpfordonets bromsar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den så kallade katastrofbromsen på släpet ansätts och alla hjulen bromsas på släpet. Katastrofbromsen reagerar på det tryckfall som sker då luften strömmar ut när matarslangen går sönder.

Om manöverledningen mellan lastbil och släpfordon brister, vad händer då med släpfordonets bromsar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Släpvagnen blir utan bromsar. Orsaken är att det inte går fram några signaler till släpets reläventiler då du bromsar med färdbromsen.

Om du har en felaktig körteknik där du bromsar hela vägen in i sväng, kan det gå riktigt illa i denna situation…..

När du kopplat bort vagnen, i vilket läge ska VBG bulten vara, nedre eller övre läget?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Enligt VBG:s tekniker ska den vara i det nedre läget (låst läge). I det övre läget (öppet läge) kan det komma in smuts som gör att bulten kan börja kärva.

Hur kan du säkert veta att VBG kopplingen är i låst läge när du kopplat vagnen/kärran?
9poh9oxcrt2ldjusms8vwy81jhol2hn

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den röda knappen som indikerar att VBG kopplingen är låst, är i dolt läge.

Hur vet du om du kan koppla ett släpfordon över 3.500 kg till din tunga lastbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Genom att jämföra uppgifterna i fordonens registreringsbevis med sammankopplings-schemat. Reglerna är olika för fordon som registrerats före 1 maj 2003 och fordon som registrerats efter detta datum.

Vad innebär det att lastbilar och släpfordon är Kopplingsklassade?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Tunga lastbilar och släpfordon med totalvikt över 3,5 ton som registrerats innan 1 maj 2003 klassades in i olika klasser. Anledningen till indelningen var att fordon som inte var lämpade att kopplas samman skulle kunna kopplas ihop och på det viset utgöra en trafikfara.

Dragfordonet klassades in i klasserna DA-DB-DAA-DBA-DC och DD.

Släpfordon klassades in i klasserna (Släpvagnar SB-SBA och SD), (Släpkärra och Dolly SA-SAA och SC). För att kunna avgöra vilka lastbilar och släpfordon som får kopplas till varandra krävs det att du måste kunna läsa ut detta i en Sammankopplingsschema.

På lastbilens dragbalk finns en plåtskylt som anger vilka släpfordon som får kopplas till lastbilen och på släpfordonets dragstång finns en plåtskylt som anger vilka lastbilar som släpfordonet får kopplas till. Trotts detta måste du ändå kunna läsa ut informationen med hjälp av registreringsbevis och sammankopplingsschema

Din lastbil är kopplingsklassad i klassen DA. Får du koppla ett släpfordon som är kopplingsklassad i klassen SAA till denna lastbil?

SammankopplingschemaSammankopplingschema förklaring

Visa svar >>

Dölj svar >>

Nej det får du inte.

Det krävs en nyregistreringsbesiktning av lastbilen om du ska få dra denna släpkärra som ligger i viktklassen 16 – 20 ton. Troligen räcker det om du byter ut din VBG-Koppling mot en kraftigare modell.

 

Din lastbil är kopplingsklassad i klassen DAA. Får du koppla ett släpfordon som är kopplingsklassad i klassen SBA till denna lastbil?

SammankopplingschemaSammankopplingschema förklaring

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, det får du. Koppla ihop och kör.

En lastbil som är kopplingsklassad i klassen DAA får dra alla vagnar och kärror som är kopplingsklassade. Ett SBA-Släpfordon är en Släpvagn som ligger i viktklassen 28 – 44 ton.

Din lastbil är Nyregistrerad (registrerad efter 1 maj 2003). Får du koppla ett släpfordon som är kopplingsklassad i klassen SD till denna lastbil?

SammankopplingschemaSammankopplingschema förklaring

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja det får du, under förutsättningen att lastbilen får dra ett släpfordon som väger maximalt 30 ton.

Ett SD Släpfordon är en släpvagn med en maximal totalvikt på 30 ton.

Vad innebär det att lastbilar och släpfordon är nyregistrerade eller omregistrerade ur sammankopplings-synpunkt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Tunga lastbilar och släpfordon över 3,5 ton som är registrerade efter 1 maj 2003 eller omregistrerade till de nya reglerna som bygger på ”fri sammankoppling under brukaransvar”, där har föraren en skyldighet att själv avgöra om lastbilen får dra släpfordonet. 5 grundkrav ska vara uppfyllda innan sammankoppling får ske. Se nästa fråga.

Vilka grundkrav ska vara uppfyllda på nyregistrerade lastbilar/släpfordon innan de får sammankopplas?

Visa svar >>

Dölj svar >>

1. Släpet totalvikt får inte överskrida de värden som anges i lastbilens registreringsbevis om hur mycket lastbilen får dra.

2. Kopplingsanordningarna måste vara avsedda för varandra.

3. Fordonskombinationen ska kunna köras i cirkel med fulla rattutslag åt båda håll utan att orsaka farliga brytningar.

4. Dragstång/dragögla får inte luta mer än 6 gradet mot horisontalplanet.

5. Släpfordonets prestandavärden (D-värde/Dc-värde)) får inte vara högre än lastbilens prestandavärden.

Vad menas med lastbilar och släpfordons prestandavärden?

Visa svar >>

Dölj svar >>

D-värde anges i kN och är ett värde som anger den horisontella kraften mellan lastbil och släpvagn (ledad dragstång).

Dc-värdet anges i kN och är ett värde som anger den horisontella kraften mellan lastbil och släpkärra (stel dragstång).

V-värdet anges i kN och är ett värde som anger den vertikala kraften som uppstår mellan lastbil och släpkärra (stel dragstång) under färd. V-stål = bladfjädrad drivaxel, V-luft = luftfjädrad drivaxel.

S-värde anges i kg och är ett värde på den vikt som en släpkärra överför på lastbilens koppling (kultryck på en personbil). Anges vid stillastående.

Släpfordonets värden får vara lika med eller lägre än lastbilens, men aldrig högre än lastbilens värden.

images
Du kör denna lastbil och kommer fram till detta förbudsmärke, får du passera förbudsmärket?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Förbudsmärket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn. Bilen på bilden är inte kopplad till en släpvagn, utan en trailer och berörs därför inte av förbudsmärket.

Trots att det är tillåtet att passera får du nog räkna med att det kan vara ganska trångt på denna gata/väg.

images (1)
Du kör en olastad lastbil (Tjänstevikt 10 ton) med tillkopplad olastad släpvagn (Tjänstevikt 8 ton) och kommer fram till detta förbudsmärke. Får du passera
?
C20-1

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja.

Förbudsmärket anger begränsad Bruttovikt på fordon. Lastbilen är ett fordon och släpvagnen är ett fordon, inget av dessa fordon väger över 12 ton var för sig och därför kan du passera förbudsmärket.

images (2)
Vad är detta för typ av Släpfordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En Dolly.

Fordonet används när en lastbil ska koppla en trailer till sin Bygelkoppling.

images (3)
Vad är detta för typ av Släpfordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Släpvagn.

Den har en ledad dragstång och är därmed en släpvagn i juridisk mening.

images (4)
Vad är detta för typ av Släpfordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En trailer.

En trailer kopplas till en Trailerdragare eller till en Dolly.

images
Vad är detta för typ av Släpfordon?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Släpkärra.

Ett släpfordon med stel dragstång är i juridisk mening en släpkärra.

429
Vad är detta?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En så kallad ”Brysselventil/Europaventil”.

429
Vad kan du göra med den röda knappen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Genom att dra ut den röda knappen kan du ansätta Parkeringsbromsen på Släpvagnen/Trailern. Vissa Brysselventiler ansätter parkeringsbromsen automatiskt när du kopplar ur Duomatic-kopplingen. När du kopplar tillbaka Duomatic-kopplingen återgår INTE den röda parkeringsknappen automatiskt, utan du måste alltid manuellt återställa knappen för att släppa parkeringsbromsen (Fjäderbromsen).

429
Vad kan du göra med den svarta knappen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Med den svarta knappen kan du frigöra ”Katastrofbromsen/Färdbromsen” på Släpvagnen/Trailern. Detta kan bara göras om du kopplat ur Duomatic-kopplingen. När du kopplar in Duomatic-kopplingen återställs alltid den svarta knappen.

Tänk på att ALLTID bromsa vagnen/trailern med den röda parkeringsknappen, eller klossa hjulen så att den inte kommer i rullning när du frigör färdbromsen.

Om VBG-Kopplingens bult fastnar när du ska koppla vagnen kan det hjälpa om du frigör färdbromsen på vagnen. Oftast går bulten ner i dragöglans slitring när framaxeln på vagnen blir obromsad.

p mörker
Vad är det för regler som gäller om du parkerar ett släpfordon på en P-ficka eller liknande vid sidan av körbanan under den mörka tiden på dygnet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den ska ha parkeringsljusen tända. Släpfordonet måste därför vara utrustad med egen strömkälla (Batteri) i annat fall måste lastbilens strömkälla användas.

hämta
Om du kör med två släpfordon efter din lastbil, vilken är då högsta tillåtna hastighet för den kombinationen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

80 km/h. Fordonskombinationen på bilden brukar kallas för Linksystem, Två sammankopplade trailer.

vbg kontakt
Vad är det för kontakt du ser på bilden?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En VBG belysningskontakt. All belysning på släpfordonet får sin ström via denna kontakt då den kopplats till lastbilens motsvarande uttag.

abs kontakt
Vad är det för kontakt du ser på bilden?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En så kallad ABS kontakt. Släpfordonets låsningsfria bromsar kan kommunicera med lastbilens datorer via denna kontakt. Lyssna alltid efter luftpustar från släpet då du kopplar till kontakten. Hör du inget luftljud från släpet har du ingen kontakt med de låsningsfria bromsarna.

cyklist
Du avser att köra om cyklisten, vilken eller vilka är riskerna?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Om du kör för nära kan luftströmmar från lastbilen dra in cyklisten mot lastbilen/släpet vilket kan få förödande konsekvenser.
Cyklisten kan vingla till, t.ex. om han kör ner i en grop i vägbanan vilket kan resultera i att han hamnar i sidan på din lastbil/släp.

Du kör lastbil med tillkopplat släpfordon rakt fram genom en cirkulationsplats, var är i cirkulationsplatsen risken störst att ditt fordon kan välta?

Visa svar >>

Dölj svar >>

När du kör ut ur cirkulationsplatsen. Den största vältrisken uppstår när du har genomfört flera svängar och skapat pendelverkan som förstärker sidkrafterna i ditt fordon.

fällkniv
Vid vilka situationer ökar risken för fällknivsverkan?

Visa svar >>

Dölj svar >>

1. Om du bromsar i en kurva.
2. Om du bromsar lastbilen kraftigt med någon av hjälpbromsarna (släpet är obromsat och lastbilen bromsas endast på drivaxeln).
3. Om något bromsfel ger mer bromskraft på lastbilen än på släpet.
4. Om släpfordonet har dåliga däck och det är halt på vägbanan.

Om du ska lossa godset på lastbilen och släpfordonet på olika ställen. Hur bör du planera lossningen?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Det bästa är att tömma släpet först, eller också lassar du av ungefär lika mycket på lastbilen och släpet allt eftersom. Det är inte att rekommendera att köra med tom bil och fullastad släpfordon i och med att ett tungt släp påverkar lastbilen negativt både vid körning och bromsning.

släptrailer
Vilket är de största skillnaderna när du svänger i en korsning med lastbil med tillkopplad släpvagn alternativt trailerdragare med tillkopplad trailer?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En släpvagn genar mycket, medan en trailer sticker ut mycket framtill.
En 4:axlad släpvagn är mer följsam än en 2:axlad.
En trailer med styrbar löpaxel/bakaxlar är mer följsam än då axlarna är stela.
Du måste räkna med att olika släpfordon har helt olika egenskaper när du svänger i korsningar.

Om?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den.

Om?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Den.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se