2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Öva på Funktionsfrågor för Tung lastbil, Buss och Tung lastbil med tillkopplat tungt släp.

Ditt körprov kommer att inledas med att du genomför en säkerhetskontroll. Efter denna kommer förarprövaren att ställa frågor som är kopplade till fordonets säkerhet och miljö. Här nedan kan du se några exempel på frågor som din förarprövare kan komma att ställa till dig.

 

När du genomför en täthetskontroll upptäcker du att läckaget är för stort, detta innebär automatiskt körförbud på lastbilen/bussen. Hur kan du häva detta körförbud?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Som en tumregel tillåts ett läckage på maximalt 0 bar under 3 minuter. För att häva körförbudet startar du motorn, samtidigt håller du foten på färdbromsen med parkeringsbromsen i lossat läge. Om kompressorn lyckas bygga upp fullt arbetstryck när motorn går på tomgång, kan du köra till närmaste verkstad.

Hur många pappersrullar ska du ha med i reserv vid färd, när din bil är utrustad med digital färdskrivare?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Minst 3 stycken rullar.

Du ska ju kunna skriva ut de senaste 28 dagarna. En rulle är 8 meter lång och det går åt ca 0,5 meter vid varje utskrift. Då behövs det tre rullar för att vara på den säkra sidan. Har du färre rullar blir det böter om Länsman stoppar dig.

Hur kan du kontrollera att lufttorken fungerar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Lyssna efter ”nysningen” när kompressorn avlastar i botten på torken.

Hur ofta ska din färdskrivare besiktigas och var kan du hitta information om när den senast blev besiktigad?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Var 24 månad ska färdskrivaren besiktigas. Den ackrediterade verkstaden som besiktigar färdskrivaren ska fästa kontrollmärket i lastbilens B-stolpe på förarsidan.

Vad innebär det för dig om nysningen i torken uteblir?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Om nysningen uteblir är den troligaste orsaken att ventilen där vattnet ska ”nysa” ut har blivit igensatt. I en sådan situation kommer vattnet från torken att hamna i själva bromssystemet och om temperaturen är låg kan det innebära att viktiga ventiler i bromssystemet fryser, vilket kan få till följd att det inte går att bromsa lastbilen. Givetvis innebär detta körförbud.

Sommartid fryser givetvis inte vattnet, men fukten skadar ventiler och gummipackningar i bromssystemet vilket kan orsaka bromsfel. Torkens bottenventil ska alltså omgående åtgärdas om den inte ”nyser”.

Hur genomför du en 30-sekunderstest på bromssystemet?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ser till att manometrarna visar något över 6 bar, fönster alternativt dörr öppen, motorn avstängd, bromspedalen belastad och parkeringsbromsen lossad. Efter 30 sekunder får inte någon av manometrarna ha tappat tryck, det får heller inte höras något luftläckage utanför bilen. Om allt är bra är det bara att köra, men om manometrarna visar tryckfall eller att det hörs ett luftläckage utanför bilen, ska en Täthetskontroll genomföras.

Täthetskontroll genomförs på samma sätt men tiden är 3 minuter och läckaget får inte vara mer än 0,5 bar på någon av manometrarna.

Hur?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ly.

Hur?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ly.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se