2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

B-Körkortsfrågor

Här kommer du att hitta frågor som du ska känna till om du ska ta körkort på personbil.

Då vi prioriterat C och D frågor kommer det att dröja någon tid innan det finns frågor på denna sida.

Personbilen:

Vilka två vätskor innehåller ett personbilsbatteri?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Destillerat vatten och svavelsyra.

Då svavelsyran inte kan dunsta behöver man bara fylla på med destillerat vatten om vätskenivån blir för låg. Moderna blyackumulatorer är oftast helt underhållsfria. Effekten är 12 Volt på ett personbilsbatteri, totalt är det 6 celler som seriekopplats och där varje cell producerar 2 Volt vardera. Tänk på att vätskan är mycket frätande och att det bildas Vätgas i ett bilbatteri. Vätskan kan göra dig blind och batteriet kan explodera om du får en gnista eller öppen låga i närheten av batteriet.

Vad ska du tänka på om du behöver göra en hjälpstart med startkablar?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Båda batterierna ska ha samma spänning (12 volt). Startkablarna ska kopplas rätt, plus kopplas till plus och minus kopplas till minus. Sista minusanslutningen ska göras mot jordad yta som inte är allt för nära batteriet. Anledningen är explosionsrisken. Vid felkoppling kan bilens dator förstöras, med dyra reparationskostnader som följd.

Hur många passagerarplatser får det maximalt finnas i en Personbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Maximalt 8 passagerarplatser.

Vad menas med begreppet Personbil klass 2?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Husbil.

Vid vilket antal passagerarplatser övergår personbilen till att betraktas som buss?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Fler än 8 passagerarplatser.

En lastbil indelas i lätt- och tung lastbil, var går gränsen för tung lastbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En lastbil är tung då Totalvikten överskrider 3,5 ton.

Får du köra en lastbil om du endast har B-körkort?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Ja, om lastbilen är registrerad som lätt lastbil.

Vad är en Traktor och vilken är den högsta hastighet som den är konstruerad för?

Visa svar >>

Dölj svar >>

En Traktor är ett dragfordon och den är konstruerad för högst 40 km/h. Den ska vara utrustad med en LGF-skylt baktill.

Vad är en LGF-skylt?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Långsamt Gående Fordon. LGF

Hur många passagerarplatser får det maximalt finnas i en Personbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Maximalt 8 passagerarplatser.

Hur många passagerarplatser får det maximalt finnas i en Personbil?

Visa svar >>

Dölj svar >>

Maximalt 8 passagerarplatser.

Människan i trafiken:

Trafikregler:

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se