2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Övningsfrågor

På elevcentralen kan du jobba med körkortsfrågor som har stor likhet med de körkortsfrågor du får på teoriprovet hos Trafikverket. För 150 kr får du obegränsad tillgång till en av följande behörighet under en fyramånaders period, (B) Personbil, (BE) Personbil med tungt släp, (C) Tung Lastbil, (CE) Tung Lastbil med Tungt Släp, (D) Buss.

Presentation1 (1)

Kontakta trafikskolan på kontorstid eller via e-post

Gratis Körkortsfrågor

Här på trafikskolans hemsida kommer du att kunna träna på körkortsfrågor för behörigheterna B, BE, C, D och CE, du kommer även att kunna träna på sådana frågor (funktionsfrågor) som förarprövaren ställer till dig i samband med körprovet på BE, C, D och CE. Du som går YKB-Grundutbildning (180 eller 140 timmar) har också möjlighet att öva upp dina kunskaper innan du går upp på teoriprovet hos Trafikverket.

Du kan börja och testa dina kunskaper genom att gå in under den rubrik som du vill öva på. Buss- och lastbilsfrågorna ligger under samma underrubrik eftersom dessa frågor till största delen är desamma.

När du läst igenom frågan noga ska du försöka svara på frågan och först därefter titta på svaret genom att trycka på ”visa svar >>”. Om du inte kan svaret ska du givetvis ta till dig kunskapen genom att läsa om detta i dina körkortsböcker. Att bara läsa frågor och klicka på svar ger bara en ytlig kunskap och värdet av en sådan kunskap är ingenting som du har nytta av när du ska ut i trafiken och samarbeta med andra trafikanter.

När elever kommer tillbaka efter sitt teoriprov, har de ofta med sig frågor som de har haft problem med på teoriprovet. Dessa frågor försöker vi att återge så bra som möjligt. När du läser frågorna kommer du till en rubrik som heter ”ex. på frågor som kan komma på teoriprovet” under denna rubrik kommer sådana frågor att presenteras.

För att ytterligare utöka denna frågedel är du välkommen att via e-post skicka in frågor till Tibro Trafikskola som du själv haft problem med på Trafikverkets teoriprov.

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se