2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Körkortsfrågor

Klicka på den länk som du vill jobba med. Tänk på att du bör ha klarat av alla övningsfrågor innan du börjar arbeta med körkortsfrågorna.

Oavsett vilken körkortsbehörighet du ska göra teoriprov på kommer du att få besvara ca 80% grundfrågor, därför är det viktigt att du har kontroll på grundfrågorna när du kommer till Trafikverket.

Då Trafikverket riktar in sig på att formulera sina frågor på ett lite udda sätt är det oftast besvärligt för eleverna att förstå vad de menar med sina frågor. Körkortsfrågorna på hemsidan är mer konkreta än Trafikverkets frågor vilket betyder att faktakunskapen är korrekt på hemsidan, medan formuleringarna kan vara annorlunda på Trafikverket.

Lycka till med att testa dina kunskaper!

(Har du synpunkter eller frågor kring frågorna kan du skicka dem till info@tibrotrafikskola.se. )

Blåmarkerade och eller understrukna frågor är tillgängliga.

1. Lastbilsfrågor

2. Lastbilsfrågor

3. Lastbilsfrågor

4. Lastbilsfrågor som på Trafikverket

5. Lastbilsfrågor som på Trafikverket

1. Lastsäkringsfrågor

Funktionsfrågor Lastbil/Buss

1. Bussfrågor

2. Bussfrågor

1. CE-Frågor

2. CE-Frågor

1. BE-Frågor

1. Grundfrågor till behörigheterna B – BE – C – CE – D – DE och Taxi

2. Grundfrågor till behörigheterna B – BE – C – CE – D – DE och Taxi

3. Grundfrågor till behörigheterna B – BE – C – CE – D – DE och Taxi

4. Grundfrågor till behörigheterna B – BE – C – CE – D – DE och Taxi

5. Grundfrågor till behörigheterna B – BE – C – CE – D – DE och Taxi

1. YKB-Frågor

2. YKB-Frågor

3. YKB-Frågor

4. YKB-Frågor

5. YKB-Frågor som på Trafikverket

6. YKB-Frågor delvis som på Trafikverket

1. Taxifrågor

2. Taxifrågor

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se