2 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Grundläggande Trafikteori med Quiz-frågor

Oavsett vilken körkortsbehörighet (A, B, BE, C, CE, D eller Taxi-behörighet) du väljer att utbilda dig på kommer teoriprovet som du ska göra på Trafikverket att omfatta ca 80% grundteori och endast 20% frågor på den behörighet du ska göra teoriprovet på. De flesta som gör teoriprovet på Trafikverket misslyckas på grundteorin och i dagsläget är det mer än 50% av eleverna som missar på teoriprovet på Trafikverket.

Här kommer vi att lägga upp alla lektioner som du behöver för att lära dig den grundläggande trafikteorin. Genom att lyssna på teorilektionerna och sedan svara på Quiz-frågorna kommer du att vara väl förberedd för att klara de grundläggande trafikfrågorna på Trafikverkets teoriprov. 

Grundläggande Trafikteori Nr 1

Quiz Grundläggande Trafikteori Nr 1.

Grundläggande Trafikteori Nr 2

Quiz Grundläggande Trafikteori Nr 2.

Grundläggande Trafikteori Nr: 3. (Hastighet, placering och korsningar)

Ouiz Grundläggande Trafikteori Nr:3 (Hastighet, placering och korsningar)

Grundläggande Trafikteori Nr:4 (Omkörning, körfält och vändning).

Ouiz Grundläggande Trafikteori Nr:4 (Omkörning, körfält och vändning).

Grundläggande Trafikteori Nr:5. (Signaler, tecken och belysning).

Quiz Grundläggande Trafikteori Nr:5. (Signaler, tecken och belysning).

Kontaktuppgifter

Tibro Trafikskola
Mariestadsvägen 102
541 39 Skövde
0504-49 58 90

Telefontid 08.00-14.00

info@tibrotrafikskola.se